Obstarávanie

KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 689 948,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 689 948,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234121-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby s názvom: "KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice". Predmetom súťaže sú vybrané uzly z rozsahu MET (Modernizácia električkových tratí). Jedná sa o výstavbu technickej infraštruktúry električkových križovatiek, obratísk a úsekov rozdelenej do nasledovných samostatných ucelených častí stavby (UČS): UČS 01 - Križovatka Námestie osloboditeľov Južná trieda s napojením na zrekonštruovanú trať na Južnej triede UČS 02 - Obratisko Amfiteáter UČS 03 - Úsek trate obratisko Amfiteáter križovatka TIP TOP UČS 04 - Križovatka TIP TOP po križovatku Čsl.armády Zimná ul. UČS 05 - Obratisko Havlíčkova UČS 06 - Križovatka Trieda SNP Bardejovská a ul. Bardejovská po DPMK UČS 07 - Križovatka Námestie Maratónu mieru - úsek ľavé odbočenie z Komenského ul. smer Hviezdoslavova - Masarykova ul. Predmetné časti stavby sú súčasťou existujúceho elektičkového koľajového systému v meste Košice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 1 19 689 948,00 0% EUR 15. Apríl 2015 56186

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481503/content/172107/download","filename":"KE_MEU_Zapisnica z vyhodnotenia ponuk Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481503/content/172108/download","filename":"KE_MEU_Zapisnica z vyhodnotenia ponuk Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK , a.s. 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481506/content/172121/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Eurovia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481506/content/172122/download","filename":"Ponuka_kritériá_Eurovia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481506/content/172123/download","filename":"Ponka Eurovia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713507/content/501428/download","filename":"Suma skutocne uhradeneho plnenia Eurovia_§64 ods 1 písm d).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k Oznámeniu a súťažným podkladom 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481491/content/172089/download","filename":"KE_MEU_Vysvetlenie SP_1-50_PROFIL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481512/content/377492/download","filename":"KE_MEU_Sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481497/content/172097/download","filename":"KE_MEU_Zapisnica z otvarania ponuk Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481497/content/172098/download","filename":"KE_MEU_Zapisnica z otvarania ponuk Kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015 []
Zmluva Zmluva 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481488/content/172105/download","filename":"Zmluvy_z2015000701w.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. November 2014 20. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481482/content/172163/download","filename":"KE_MEU_Sutazne podklady_20141114_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481482/content/172164/download","filename":"ZOD 2014 O KOSICE sutaz MEU 141103 FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481482/content/172165/download","filename":"ZOD_FIDIC_KE_MEU_20141103_FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481482/content/172166/download","filename":"Príloha CD k súťažným podkladom.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481509/content/377485/download","filename":"KE_MEU_Zdovodnenie nezrusenia VO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481500/content/377476/download","filename":"KE_MEU_Zapisnica z vyhodnotenia spl. podm. ucasti.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 22. Júl 2016 22. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/693813/content/534919/download","filename":"Zoznam subdodavatelov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481494/content/377469/download","filename":"KE_MEU_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×