Obstarávanie

Výkon nezávislého hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 845 833,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 845 833,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79419000-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Cieľom zadania je realizácia hodnotenia PRV 20142020 v zmysle Hodnotiaceho plánu. V priebehu realizácie programu, hodnotiaci plán slúži ako referenčný dokument pre riadenie, vykonávanie a sledovanie hodnotiacich aktivít, rovnako ako základ pre podávanie správ vo výročných správach o vykonávaní (VSV). Je preto kľúčovým nástrojom pre hodnotenie v priebehu programového obdobia (predtým priebežného hodnotenia). Hodnotiaci plán je povinnou súčasťou PRV, v ktorom riadiaci orgán stanovil monitorovacie a hodnotiace aktivity pre celé programové obdobie 2014-2020.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PROUNION a.s. 2 1 845 833,00 0% EUR 18. December 2015 56681

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť "Ostatné" 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250776/content/112913/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk cast Ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "Kritériá" 1. Jún 2016 1. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671666/content/796348/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Jún 2016 1. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671669/content/796350/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250791/content/113468/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Júl 2015 31. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250770/content/113107/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Február 2016 1. Február 2016 []
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť "Kritériá" 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250779/content/112955/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk cast Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ 21. August 2015 21. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250773/content/113243/download","filename":"Oznámenie o dodatočných informáciách.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250785/content/113237/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250782/content/113082/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 1. Jún 2016 1. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671673/content/796351/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "Ostatné" 1. Jún 2016 1. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671663/content/796347/download","filename":"Zápisnica z otvárania Ostatne.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×