Obstarávanie

Zúčtovanie odchýlky elektriny spôsobenej v českej elektrizačnej sústave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1,00
Konečná suma(Bez DPH):
1,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65300000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom podnikania spoločnosti OTE, a.s. je činnosť operátora trhu, ktorú spoločnosť vykonáva na základe licencie č. 150504700, udelenej Energetickým regulačným úradom podľa § 4 ods. 3 písm. c) energetického zákona a správu verejne prístupného registra na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov podľa zákona č. 695/2004 Zb. o podmienkach obchodovania s povoleniami na emisie skleníkových plynov. Ďalej v rámci činnosti vykonáva vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok pre celé územie Českej republiky, pričom na základe vyhodnotenia odchýlok zabezpečí aj následné vyúčtovanie týchto odchýlok, ktoré je povinný subjekt zúčtovania povinný uhradiť Každý obchodník s elektrinou na území ČR je povinný mať uzavretú zmluvu so zúčtovateľom odchýlok. Túto povinnosť jej ukladá energetický zákon 458/2000 Sb.a vyhláška Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou .Predpokladané množstvo a rozsah závisí od presnosti predikcie spotreby elektriny portfólia SPP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OTE, a.s. 1 1,00 0% EUR 31. December 2015 58923

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov OTE, .a.s. 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517762/content/848763/download","filename":"Návrh zmluvy OTE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517762/content/848764/download","filename":"sprievodný list OTE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517762/content/848765/download","filename":"Oznamenie o prijati ponuky_nadlimit OTE.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517771/content/848778/download","filename":"Sprava k zakazke_OTE_2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517759/content/848748/download","filename":"Zmluva o zučtovaní_ OTE_2015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517768/content/848773/download","filename":"zapisnica-otvaranie ponuk-nadlimit OTE.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517765/content/848769/download","filename":"zapisnica-otvaranie ponuk-nadlimit OTE.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×