Obstarávanie

Zásadná zmena výrobného procesu - Rekonštrukcia a denitrifikácia kotla PK4s


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
21 085 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
21 085 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45331110-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Zásadná zmena výrobného procesu zahrňuje zmenu konštrukcie zariadenia na výrobu tepla vo forme prehriatej pary, zmenu konštrukcie druhého ťahu kotla pozostávajúceho z inštalácie denitrifikácie spalín, úpravou nosnej konštrukcie a základov, úpravou ohrievača vody (EKA), náhrady rotačného ohrievača vzduchu rúrkovým, parného ohrievača vzduchu, výmeny šotového ohrievača. Denitrifikáciou kotla PK4s sa dosiahne plný súlad s predpismi na ochranu čistoty ovzdušia a dodržanie emisných limitov platných podľa smernice 2 010/75/EÚ o priemyselných emisiách od 1.1.2016.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ENERGYCO, s.r.o. 2 21 085 000,00 0% EUR 13. August 2014 59671

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255081/content/114706/download","filename":"Zápisnica na zverejnenie o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. November 2015 23. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255113/content/113646/download","filename":"Na zverejnenie Dokument o dodaní a prebratí plnenia V.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 46001273 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255095/content/113697/download","filename":"SUMA na zverejnenie PK4s SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY marec 2015.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Súťažné podklady 21. Marec 2014 21. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255101/content/113639/download","filename":"Informácia k migrácii údajov.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 21. Marec 2014 21. Marec 2014 []
Ponuky uchádzačov ENERGYCO, s.r.o. 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255084/content/309976/download","filename":"Ponuka na zverejnenie ENERGYCO OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255084/content/309977/download","filename":"Ponuka na zverejnenie ENERGYCO KRITÉRIÁ.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255104/content/113643/download","filename":"Na zverejnenie Dokument o dodaní a prebratí plnenia II.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255078/content/309972/download","filename":"Zápisnica na zverejnenie o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 21. Marec 2014 21. Marec 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255130/content/113653/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. August 2014 21. August 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255110/content/113624/download","filename":"Na zverejnenie Dokument o dodaní a prebratí plnenia IV.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Júl 2014 2. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255127/content/113671/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 44 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255107/content/113702/download","filename":"Na zverejnenie Dokument o dodaní a prebratí plnenia III.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255075/content/309942/download","filename":"Zápisnica na zverejnenie z otvárania ponúk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2015 15. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255092/content/113625/download","filename":"Na zverejnenie Dokument o dodaní a prebratí plnenia I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MARCUS INDUSTRY, a.s. 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255089/content/115028/download","filename":"Ponuka na zverejnenie MARCUS INDUSTRY OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255089/content/115029/download","filename":"Ponuka na zverejnenie MARCUS INDUSTRY KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255136/content/113656/download","filename":"Zmluva k zverejneniu v profile Z _ ENERGYCO _ ZoD _ 46001273 _ 140819.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 46001273 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255116/content/113629/download","filename":"SUMA PK4s SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY november 2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odkaz na súťažné podklady 5. Marec 2014 5. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255072/content/114987/download","filename":"Odkaz na súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/255072/content/114988/download","filename":"Informácia k migrácii údajov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×