Obstarávanie

Screening pacientov, odborné vyšetrenia, odbery a zber dát pre epidemiologickú štúdiu v rámci projektu: Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Novartis Slovakia s.r.o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
490 974,00
Konečná suma(Bez DPH):
490 974,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
85140000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Screening pacientov a zber dát pre epidemiologický prieskum výskytu diabetickej retinopátie v populácii pacientov s diabetes mellitus a štúdia spoluúčasti genetických faktorov na diabetickej retinopatii. Epidemiologický prieskum pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich častí. Prvá časť: nábor pacientov v spádovej diabetologickej ambulancii s odoslaním pacienta na špecializované oftalmologické vyšetrenie. Druhá časť: Oftalmologický screening. 1.Časť - Diabetologická ambulancia: - Pomerné zastúpenie pacientov z celého Slovenska, - Selekcia pacienta na základe inklúznych kritérií. - Edukácia pacienta zameraná na mikrovaskulárne komplikácia diabetu a riziko rozvoja diabetologickej retinopátie a jej následky (simulácia vízu pacienta s diabetickou retinopátiou), - Vysvetlenie cieľov a obsahu epidemiologického prieskumu a genetického vyšetrenia z pohľadu pacienta, - Podpis informovaného súhlasu pacienta zaradeného do epidemiologického prieskumu, - Podpis informovaného súhlasu na genetické vyšetrenie, - Odber krvi na genetické vyšetrenie spracovanie, označenie a odoslanie, - Zber demografických dát zaradeného pacienta a ich zadanie do elektronického protokolu, - Zber dát o type, priebehu, kompenzácii a liečbe Diabetes mellitus a ich zadanie do elektronického protokolu, - Genetická anamnéza a jej zadanie do elektronického protokolu, - Objednanie pacienta na oftalmologické vyšetrenie. 2.Časť - Oftalmologický screening: - Zber oftalmologickej anamnézy vrátane doterajšej liečby (laser, farmakoterapia vrátane intravitreálnej aplikácie, vitrektómia) a jej zadanie do elektronického protokolu, - Genetická anamnéza a jej zadanie do elektronického protokolu - Vyšetrenie vízu pacienta & zmeranie vnútročného tlaku, - Oftlamoskopické vyšetrenie, - Vyšetrenie pacienta v mydriáze so zameraním na diagnostiku diabetického edému makuly - vyšetrenie Fundus kamerou & OCT, fotodokumentácia očného pozadia a jej zadanie do elektronického protokolu, - Stanovenie diagnózy a jej zadanie do elektronického protokolu s odporúčaním ďalšieho postupu pre pacienta. V rámci epidemiologického prieskumu sa predpokladá celkovo 5000 skrinovaných pacientov s Diabetes Mellitus, približne z 50 diabetologických ambulancií v rámci celého Slovenska, s odoslaním na oftalmologické vyšetrenie do približne 10 oftalmologických centier v rámci celého Slovenska.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OFTAL s.r.o. 1 490 974,00 0% EUR 19. December 2014 60138

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Máj 2014 15. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125726/content/61248/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-profil-vysledok.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125771/content/61296/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-ponuka-Oftal-subdodavky.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125732/content/61062/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-Oftal-Dodatok-1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OFTAL s. r. o. 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125768/content/61235/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-ponuka-Oftal.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová zmluva na poskytovanie služieb Screening pacientov, odborné vyšetrenia, odbery a zber dát pre epidemiologickú štúdiu 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125747/content/61060/download","filename":"NVS_Info_skutocne_uhradnenie_OFTAL_par49a_1_d.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125738/content/61208/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-Oftal-Dodatok-3.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125765/content/61188/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-sprava_o_zakazke-par 21.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125741/content/61253/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-Oftal-Dodatok-4.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125759/content/60976/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-zapisnica-3-vyhodnotenie-Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125759/content/60977/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-zapisnica-5-vyhodnotenie-Kriteria-pred_eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125759/content/60978/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-zapisnica-6-vyhodnotenie-Kriteria-po eA.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 15. Máj 2014 15. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125750/content/61161/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-profil-odovodnenie_nezrusenia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125735/content/61160/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-Oftal-Dodatok-2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125744/content/60934/download","filename":"Preberacie_protokoly_OFTAL_par49a_1_c.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125762/content/61109/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-zapisnica-1-otvaranie-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125762/content/61110/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-zapisnica-4-otvaranie-Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125756/content/61254/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-zapisnica-2-PU.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125753/content/61211/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-SP-cele.pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/125729/content/60932/download","filename":"NOVARTIS-2014-NZ-VS-screning-zmluva-Oftal.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×