Obstarávanie

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
409 800 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
409 800 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233130-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnice D1 Lietavská Lúčka Višňové Dubná Skala. Začiatok úseku je v Lietavskej Lúčke v km diaľnice- 0,896 04, kde trasa úseku nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. V trase na začiatku úseku je umiestnená križovatka Lietavská Lúčka (Žilina juh), ktorou bude umožnené prepojenie diaľnice D1 s cestou I/64 privádzačom Žilina. Súčasťou diaľnice je aj ľavé odpočívadlo Turie. Dĺžka diaľnice D1 je 13,43 km vrátane tunela dlhého 7,520 km.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SALINI IMPREGILO SPA 5 409 800 000,00 0% EUR 11. Jún 2014 64216

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 []
Zmluva Zmluva 12. Jún 2014 12. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582646/content/281373/download","filename":"ZM_2014_0188_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 3. Október 2016 3. Október 2016 []
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM/2014/0188 - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714133/content/730081/download","filename":"DZM_2014_0188_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0188 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795919/content/672585/download","filename":"ZM_2014_0188_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0188 za rok 2014 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582655/content/281415/download","filename":"ZM_2014_0188_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582658/content/281433/download","filename":"DZM_2014_0188_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 29. Júl 2014 29. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582652/content/276173/download","filename":"bizhub25020140729141859 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582652/content/281390/download","filename":"bizhub25020140729141859 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582652/content/392463/download","filename":"bizhub25020140729141859 (2).pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Júl 2014 29. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582649/content/281389/download","filename":"bizhub25020140729133933.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2014/0188 - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637244/content/729846/download","filename":"DZM_2014_0188_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2014/0188 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936806/content/739130/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2014_0188.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 19. Február 2016 19. Február 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0188-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795360/content/670333/download","filename":"ZM_2014_0188_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0188-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638512/content/729867/download","filename":"ZM_2014_0188_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0188-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956980/content/743037/download","filename":"ZM_2014_0188_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0188-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956985/content/743082/download","filename":"ZM_2014_0188_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×