Obstarávanie

Vytvorenie databáz (EVO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
319 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
319 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72320000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže na vytvorenie databázy fytocenologických zápisov a databáza údajov z mapovania travinno-bylinnej vegetácie, z mapovania rašelinísk a z údajov mapovania pre potreby agro-environmentálnych platieb. Dodávka zahŕňa aj poskytnutie výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu s dodanými databázami nakladať a používať ich. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CFG, a. s. 2 106 000,00 0% EUR 30. November 2015 65965
CFG, a. s. 2 213 000,00 0% EUR 30. November 2015 65966

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618980/content/236701/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618998/content/236616/download","filename":"Priloha_c_4_Ciselník_botanickych_taxonov – 3. cast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Greg Hamm promotions, s.r.o. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618977/content/236638/download","filename":"Ponuka Greg Hamm - 1. cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618977/content/236639/download","filename":"Ponuka Greg Hamm - 2. cast.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/619007/content/236679/download","filename":"Sutazne podklady - 22.07.2015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618983/content/236779/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/619004/content/236609/download","filename":"Priloha_c_4_Ciselník_botanickych_taxonov – 4. cast.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618995/content/236440/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. December 2015 1. December 2015 []
Iný dokument k zákazke Otázky a odpovede 1 - zverejnené 29.06.2015 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618965/content/236367/download","filename":"1. Odpovede 1 - 29.06.2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618992/content/236378/download","filename":"Sprava podla § 21.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. December 2015 1. December 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/619001/content/236444/download","filename":"Priloha_c_4_Ciselník_botanickych_taxonov – 1. cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/619001/content/236445/download","filename":"Priloha_c_4_Ciselník_botanickych_taxonov – 2. cast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CFG, a. s. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618974/content/236493/download","filename":"Ponuka CFG - 1. cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618974/content/236494/download","filename":"Ponuka CFG - 2. cast.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618971/content/236375/download","filename":"Zapisnica o posudeni splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Október 2015 30. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/618968/content/236425/download","filename":"Oznamenie § 44 ods. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke 2. Otázky a odpovede 2 - Predlženie lehoty viazanosti - zverejnené 22.07.2015 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/619010/content/236741/download","filename":"2 Odpovede 2 - 22 07 2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť KRITÉRÁ 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/619016/content/236817/download","filename":"09. Otvaranie KRITERIA - 21.10.2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť OSTATNÉ 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/619013/content/236796/download","filename":"Otvaranie OSTATNE.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×