Obstarávanie

Vybudovanie kanalizačných sietí a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Lesenice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 000 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 833 333,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45332000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je výstavba kanalizačných sietí a ČOV pre obce: Lesenice, Chrastince, Dolinka, Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kosihovce, Malá Čalomija, Veľká Čalomija, Opava, Seľany podľa vypracovanej PD a výkazov výmer

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav, a.s. 8 19 000 000,00 20% EUR 18. December 2015 66124

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK a.s. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468700/content/367793/download","filename":"Ponuka Lesenice US Eurovia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LESENICE: ZIPP-INPEK 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468703/content/367796/download","filename":"Ponuka Lesenice US Strabag.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468697/content/367792/download","filename":"Ponuka Lesenice US Metrostav.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468676/content/367781/download","filename":"Správa o zákazke Lesenice US.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468685/content/367786/download","filename":"Zápisnica PÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Chemkostav a.s. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468682/content/367785/download","filename":"Ponuka Lesenice US Chemkostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie SMS EKOSVIP Lesenice 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468712/content/367800/download","filename":"Ponuka Lesenice US Stavby MS.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468688/content/367788/download","filename":"Zápisnica kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468691/content/367790/download","filename":"Oznámenie v profile Lesenice US.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a.s. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468709/content/367799/download","filename":"Ponuka Lesenice US V.S..pdf"}]
Ponuky uchádzačov COMBIN-STRABAG-Vodohospodárske stavby, Lesenice 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468706/content/367797/download","filename":"Ponuka Lesenice US Combin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie Lesenice, T-H 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468679/content/367782/download","filename":"Ponuka Lesenice US TuCon.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×