Obstarávanie

Zabezpečenie dodávky expertných podporných služieb v procese transferu technológií.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
505 808,00
Konečná suma(Bez DPH):
421 505,83
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79996000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Zabezpečenie dodávky expertných podporných služieb v procese transferu technológií. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - zabezpečenia EPS (expertných podporných služieb) v procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií budovaný v rámci implementácie projektu NITT SK a pre Národné podnikateľské centrum v rámci projektu NPC - tvorí časť B1. súťažných podkladov - Opis predmetu obstarávania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STU Scientific, s. r. o. 3 193 315,00 20% EUR 30. Júl 2015 68097
Neulogy, a.s. 3 156 218,00 20% EUR 30. Júl 2015 68098
B I C Bratislava spol. s r.o. 3 156 274,00 20% EUR 30. Júl 2015 68099

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke §41 Ostatné 13. Apríl 2015 13. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247632/content/111463/download","filename":"§41 ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 Kritériá 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247638/content/111537/download","filename":"§41 kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 136 ods. 9 c 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247635/content/111506/download","filename":"§ 136 c.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 136 ods. 9 d 17. Máj 2015 17. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247641/content/111385/download","filename":"§ 136 d.pdf"}]
Iný dokument k zákazke zapisnice 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247648/content/111442/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247648/content/111443/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk_KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247648/content/111444/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247648/content/111445/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247648/content/111446/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_Splnenie_Podmienok_Ucasti_po kritériách.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Marec 2015 3. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247629/content/111425/download","filename":"A1_Pokyny_pre_Uchadzacov_EPS_26_02_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247629/content/111426/download","filename":"A2_Podmienky_Ucasti_EPS_26_02_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247629/content/111427/download","filename":"A3_Kriteria_Hodnotenia_EPS_26_02_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247629/content/111428/download","filename":"A3_Priloha_1_Cenova_Kalkulacia_26_02_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247629/content/111429/download","filename":"B1_Opis _Predmetu_Zakazky_EPS_26_02_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247629/content/111430/download","filename":"B2_Sposob_Urcenia_Ceny_EPS_26_02_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247629/content/111431/download","filename":"B3_Obchodne_ Podmienky_EPS_26_02_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247629/content/111432/download","filename":"oznamenie_287698.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247645/content/111403/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×