Obstarávanie

Nadrezortný videokonferenčný systém


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
400 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
119 000,00
Zaplatené:
29.75%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32232000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky bolo: 1. dodanie HW centrálnej infraštruktúry (servery, podporné sieťové a zálohovacie zariadenia, centrálne komunikačné prvky a pod.) a SW vybavenia tak, aby pri splnení všetkých požiadaviek na predmet zákazky uvedených súťažných podkladoch bol dodaný plne funkčný videokonferečný systém. V rámci dodania videokonferenčného systému ako celku budú poskytnuté: - realizačné práce zhotovenie plne funkčného videokonferenčného systému, akceptačné testy, skúšobná prevádzka. - vypracovanie dokumentácie realizačný projekt, akceptačný protokol, administrátorská príručka. - min. 1000 časovo neobmedzených licencií/oprávnení pre prístup individuálnych účastníkov videokonferenčného systému so svojim osobným zariadením (PC, notebook, tablet, smartfón) a min. 100 časovo neobmedzených licencií/oprávnení pre prístup pozorovateľov so svojim osobným zariadením (PC, notebook, tablet, smartfón). - školenia pre administrátorov, účastníkov a pozorovateľov. 2. dodanie koncových zariadení. 3. zabezpečenie servisnej podpory riešenia v trvaní 36 mesiacov odo dňa odovzdania videokonferenčného systému. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TECHNISERV, s.r.o. 6 119 000,00 0% EUR 18. August 2015 68297

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov SWAN a.s. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195238/content/294820/download","filename":"SWAN.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195271/content/86545/download","filename":"vysvetlenie SP č.3.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_032016 18. Apríl 2016 18. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646163/content/417227/download","filename":"faktura_032016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195229/content/86551/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ a ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195229/content/86553/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ a ponuk č.2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195253/content/294827/download","filename":"doplnenie SP.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_022016 18. Apríl 2016 18. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646154/content/417211/download","filename":"faktura_022016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Contineo s.r.o. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195235/content/294818/download","filename":"CONTINEO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOITRON, s.r.o. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195241/content/294821/download","filename":"SOITRON.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TECHNISERV, s.r.o. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195247/content/294823/download","filename":"TECHNISERV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_042016 25. Máj 2016 25. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668579/content/545959/download","filename":"faktura_042016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_012016 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628584/content/475975/download","filename":"faktura_012016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195220/content/294802/download","filename":"súťažné podklady_final_19022015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195220/content/294803/download","filename":"Zmluva o zhotoveni nadrezortneho videokonferencneho systemu-final_docx.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195220/content/294804/download","filename":"Priloha č. 1 k zmluve.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195220/content/294805/download","filename":"Priloha č.2 k zmluve.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195226/content/294806/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195226/content/294807/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195274/content/294831/download","filename":"doplnenie SP č. 2 - posunutie lehoty.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o zhotovení nadrezortného videokonferenčného systému a poskytnutí servisnej podpory 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195262/content/294830/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortny videokonferenčny system .pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195268/content/86534/download","filename":"vysvetlenie SP č.2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019013/content/903421/download","filename":"Zoznam subdodávateľov TECHNISERV, s.r.o.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936868/content/739320/download","filename":"Zoznam subdodávateľov TECHNISERV, s.r.o. .pdf"}]
Ponuky uchádzačov ANECT a.s. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195250/content/294826/download","filename":"ANECT.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195280/content/294839/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov NVKS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOFOS s.r.o. 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195244/content/294822/download","filename":"SOFOS.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195259/content/294829/download","filename":"faktura_122015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019014/content/903422/download","filename":"Zoznam subdodávateľov TECHNISERV, s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195277/content/86588/download","filename":"Oznamenie o vysledku vybavenia ziadosti o napravu.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. August 2015 20. August 2015 []
Zápisnica Zápisnica 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294812/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294813/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294814/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk po aukcii č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294815/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk po aukcii č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294816/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk po aukcii č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195232/content/294817/download","filename":"Zápisnica z celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortný videokonferenčný 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018989/content/903383/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortný videokonferenčný systém.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780339/content/588176/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortný videokonferenčný systém .pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Marec 2015 19. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195265/content/86527/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943062/content/762301/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortný videokonferenčný systém.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195256/content/294828/download","filename":"faktura_112015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195283/content/294842/download","filename":"Správa.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773404/content/558098/download","filename":"Zoznam subdodávateľov TECHNISERV, s.r.o .pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018986/content/903388/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nadrezortný videokonferenčný .pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×