Obstarávanie

Oceľové rúry DN1000


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
eustream, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 409 185,00
Konečná suma(Bez DPH):
32 409 185,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44161100-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka oceľových rúr pre projekt výstavby prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti nasledovne: 1.časť: a) oceľové rúry 1016 x 11,4 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 74 824 metrov; 2.časť: a) oceľové rúry 1016 x 13 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 4 530 metrov; b) oceľové rúry 1016 x 13,5 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 9 533 metrov; c) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 5 901 metrov; d) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 8 451 metrov; 3.časť: a) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW, spolu v celkovej dĺžke 127 metrov; b) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW, spolu v celkovej dĺžke 483 metrov; Oceľové rúry , ktoré bude uchádzač ponúkať, musia spĺňať požiadavky technickej špecifikácie a Technicko-dodacích podmienok (TDP) spoločnosti eustream a.s. Oceľové rúry pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400 č. TA.W.52.06.15. TDP boli zverejnené a voľne dostupné na profile obstarávateľa v rámci zákazky Oceľové rúry DN1000.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Join Stock Company Izhora Pipe MIll Neuvedený celkový počet ponúk 268 118,00 Neuvedené EUR 17. December 2018 238114
Join Stock Company Izhora Pipe MIll Neuvedený celkový počet ponúk 11 068 067,00 Neuvedené EUR 17. December 2018 238113
Noksel Celik boru Sanayi A.S. Neuvedený celkový počet ponúk 21 073 000,00 Neuvedené EUR 17. December 2018 238112

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Formulár_Vyhlásenie - Form_Affidavit 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948001/content/692173/download","filename":"Vyhlásenie_Affidavit.pdf"}]
Súťažné podklady Purchase Contract - Steel Pipes 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942865/content/761692/download","filename":"180208_ Purchase Contract_ SK_PL_ Steel Pipes.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha 2 - TDP 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942871/content/761748/download","filename":"Príloha č. 2_ TDP_ Oceľové rúry - TA_W_52_06_15.pdf"}]
Súťažné podklady Annex 2 - TDC 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942875/content/761755/download","filename":"Annex no. 2_ TDC_ Steel pipes _ TA_W_52_06_15.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha 1 - Annex 1 - Dátový list - Data sheet 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942869/content/761745/download","filename":"Príloha č. 1_ Annex no. 1_ Dátový list_ Data sheet J171-ILF-AD-0045.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha 3 - Annex 3 - Kalkulácia ceny - Price calculation 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942879/content/761764/download","filename":"Príloha č. 3_ Annex no. 3_ Kalkulácia ceny_ Price calculation.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Explanation no. 2 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947997/content/692169/download","filename":"180223_ Explanation_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke REV01_ Príloha č. 1_ Annex no. 1_ Dátový list_ Data sheet J171-ILF-AD-0045_ SK 27. Február 2018 27. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948778/content/697203/download","filename":"REV01_ Príloha č. 1_ Annex no. 1_ Dátový list_ Data sheet J171-ILF-AD-0045_ SK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Explanation no. 5 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952162/content/721345/download","filename":"180307_ Explanation_5.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014866/content/895257/download","filename":"180416_ Zápisnica zo zasadnutia VK_ vyhodnotenie žiadosti o účasť_ splnenie podmienok účasti_ 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 4 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951452/content/716074/download","filename":"180306_ Vysvetlenie_4.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Technické pravidlá plyn 27. Február 2018 27. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948780/content/697207/download","filename":"TPP 702 10.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994764/content/780034/download","filename":"OTVÁRANIE KONEČNÝCH PONÚK Ostatné.pdf"}]
Zmluva 025/18/EUS-2 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014844/content/895217/download","filename":"Purchase contract_ JSC IZHORA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Technical rules for Gas 27. Február 2018 27. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948783/content/697211/download","filename":"TRG_ 702 10_ EN.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 27. Február 2018 27. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948803/content/697296/download","filename":"180227_ Vysvetlenie_3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Explanation no. 3 27. Február 2018 27. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948805/content/697298/download","filename":"180227_ Explanation_3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vyhlásenie VO_ VVO a EUOJ 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943109/content/762434/download","filename":"2018-OJS028-061780-sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943109/content/762435/download","filename":"oznamenie-2251_-_mrt.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Máj 2018 14. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983280/content/735265/download","filename":"OTVÁRANIE PONÚK Kritéria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/977990/content/710801/download","filename":"180430_ OTVÁRANIE ZÁKLADNÝCH PONÚK Ostatné.pdf"}]
Zmluva 025/18/EUS-1 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014850/content/895239/download","filename":"Purchase contract_ NOKSEL.pdf"}]
Súťažné podklady Kúpna zmluva - Oceľové Rúry 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942861/content/761682/download","filename":"180208_ Kúpna zmluva_ SK_PL_ Oceľové Rúry - Rev_180201.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 5 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952160/content/721338/download","filename":"180307_ Vysvetlenie_5.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947995/content/692167/download","filename":"180223_ Vysvetlenie_ 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuky 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014863/content/895253/download","filename":"Ponuky všetkých uchádzačov.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha 2 - Annex 2 - Návrh na plnenie kritérií - Proposal for fulfilment of the criteria 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942852/content/761671/download","filename":"180208_ Príloha 2_ Annex 2_ Návrh na plnenie kritérií_ Proposal for fulfilment of the criteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014852/content/895240/download","filename":"Správa o postupe zákazky.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014867/content/895258/download","filename":"180806_ Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Formulár_Obrat_Záujemcu - Form_Turnover-of-Applicant 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947999/content/692170/download","filename":"Form-Obrat-Turnover.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Jún 2018 14. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996470/content/785791/download","filename":"180614_ OTVÁRANIE PONÚK Kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014865/content/895256/download","filename":"180430_ Zápisnica otváranie časti ponúk_ OSTATNÉ.pdf"}]
Súťažné podklady Tender Specifications 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942850/content/761650/download","filename":"180207_ Tender specification_ SK-PL_ steel pipes.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014855/content/895246/download","filename":"Amendment_ 1_ JSC IZHORA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014855/content/895247/download","filename":"Amendment_ 1_ Noksel.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Explanation no. 4 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951454/content/716076/download","filename":"180306_ Explanation_4.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Explanation no. 1 16. Február 2018 16. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945341/content/773798/download","filename":"180215_ Explanation_1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 16. Február 2018 16. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945339/content/773796/download","filename":"180215_ Vysvetlenie_1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942842/content/761628/download","filename":"180208_ Súťažné podklady_ SK-PL_ rúry - zverejnené.pdf"}]
Súťažné podklady REV01_ Príloha č. 1_ Annex no. 1_ Dátový list_ Data sheet J171-ILF-AD-0045.xlsx 15. Február 2018 15. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944708/content/770716/download","filename":"REV01_ Príloha č. 1_ Annex no. 1_ Dátový list_ Data sheet J171-ILF-AD-0045.xlsx.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1046485/content/905472/download","filename":"10367_6000_2018_OD.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×