Obstarávanie

Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 767 862,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 767 862,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a hydrologicko-hydrogeologickým modelovaním. Geologický prieskum bude vykonaný na 87 lokalitách pravdepodobných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Účelom geologickej úlohy je získanie špeciálnych podkladov pre vypracovanie projektov sanácie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR. Geologický prieskum bude vykonaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. Geologický prieskum životného prostredia bude zabezpečený na nasledujúcich lokalitách: 1 - HE (020) / Udavské - železničná stanica 2 - HE (005) / Košarovce - Pastovník - sklad PHM 3 - HE(021) / Valaškovce (vojenský obvod) - umývacia rampa 4 - PO (006) / Prešov - paneláreň 5 - PP (005) / Poprad - ČS PHM - areál SAD 6 - PP (014) / Svit - ČS PHM Hlavná ul. 7 - SP (005) / Stropkov - areál PD Ondava 8 - SV (010) / Snina - Vihorlat koľajisko 9 - VT (001) / Bystré - bývalá tehelňa TEMAKO 10 - VT (010) / Hencovce - areál Bukocel - stáčanie mazutu 11 - VT (036) / Vranov nad Topľou - Čemerné - areál tehelne 12 - VT (039) / Vranov nad Topľou - ČS PHM Dlhá ul. 13 - VT (005) / Čičava - areál poľnohospodárskeho družstva 14 - GL (1879) / Margecany - Rušňové depo, Cargo a.s. 15 - ZV (1805) / Zvolen - armádne objekty 16 - LM (1884) / Liptovský Mikuláš - Rušňové depo, Cargo a.s. 17 - LM (015) / Liptovský Hrádok - Rettenmeier Tatra Timber 18 - RK (014) / Ružomberok - areál Texicomu - mazutové hospodárstvo 19 - RK (008) / Ľubochňa - areál lesov, OZ Liptovský Hrádok 20 - BY (001) / Bytča - bývalý areál SAD 21 - BY (005) / Bytča - KK NEFT - Bytča - Hrabové 22 - CA (003) / Čadca - SAD 23 - TS (005) / Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt - Hámričky 24 - ZA (1882) / Žilina - Rušňové depo, Cargo a.s. 25 - TN (021) / Trenčín SAD 26 - DS (001) / Báč - bývalá STS 27 - SI (007) / Holíč - olejové hospodárstvo kotolne 28 - LV (014) / Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru 29 - NR (018) / Nitra - rušňové depo (Cargo) 30 - ZM (016) / Zlaté Moravce - rušňové depo 31 - LV (011) / Levice - ŽSR - okolie nadzemných nádrží 32 - MY (004) / Myjava - areál bývalej SAM 33 - NM (010) / Nové Mesto nad Váhom - rušňové depo 34 - BJ (025) / Nižná Polianka - sklad agrochemikálií 35 - HE (007) / Ľubiša - areál PD 36 - ML (001) / Čabiny - areál PD 37 - SK (001) / Dubová - sklad agrochemikálií 38 - SK (012) / Soboš - sklad agrochemikálií 39 - SL (002) / Jarabina - sklad agrochemikálií 40 - SV (005) / Osadné - sklad pesticídov v areáli bývalého PD 41 - VT (003) / Čaklov - areál bývalého PD 42 - VT (015) / Komárany - sklad agrochemikálií 43 - VT (026) / Sačurov - starý parný mlyn 44 - RV (009) / Krásnohorské Podhradie - sarkofág pod Kaplnou 45 - KA (005) / Rykynčice - sklad starých agrochemikálií 46 - RA (002) / Magnezitovce - pesticídny sklad 47 - RS (008) / Jestice - pesticídny sklad 48 - LC (008) / Šurice - bývalé PD - pesticídny sklad 49 - BR (020) / Závadka nad Hronom - areál Poľnospol Plus 50 - VK (004) / Veľká Čalomija - pesticídny sklad 51 - DS (014) / Malé Dvorníky - sklad pesticídov 52 - HE (019) / Udavské - skládka pod obaľovačkou 53 - KS (1998) / Malá Lodina - VD Ružín 54 - KS (006) / Kecerovce - skládka TKO Kecerovské Pekľany II 55 - NM (013) / Stará Turá - skládka KO Drahý vrch 56 - BN(001) / Horné Naštice - skládka popolčeka 57 - BN (004) / Dežerice - skládka TKO Veronika 58 - BN (1926) / Dežerice - odkalisko VAB 59 - ZA (013) / Rosina - skládka popolčeka - odkalisko 60 - ZA (1840) / Žilina - Trnové - odkalisko popolčeka 61 - B2 (008) / Bratislava - Ružinov - Na paši č. 4 - chemická čistiareň 62 - B3 (004) / Bratislava - Nové Mesto - Tepláreň II - Turbínová - Magnetová ul. 63 - NR (025) / Vráble - areál Tesly (TESGAL) 64 - NZ (033) / Šurany - bývalý areál Elitexu a STS 65 - TT (003) / Horné Orešany - časť Majdan - bývalá chem. továreň 66 - ZC (004) / Hodruša - Hámre - Sandrik 67 - ZC (007) / Nová Baňa - areál bývalých Závodov technického skla 68 - ZC (011) / Žarnovica - areál bývalej Preglejky 69 - PO (005) / Prešov - bývalý závod ZPA 70 - PO (009) / Prešov Solivary 71 - SB (001) / Lipany - areál ZVL 72 - SK (013) / Stročín - areál bývalej chemickej čistiarne 73 - SL (010) / Stará Ľubovňa - SKRUTKÁREŇ-EXIM 74 - SV (014) / Strihovce - sklad chemikálií bývalého VD Podvihorlat 75 - VT (034) / Vranov nad Topľou - areál bývalého podniku Slovenka 76 - SN (004) / Krompachy Kovohuty 77 - IL (005) / Dubnica nad Váhom - ZVS 78 - NM (014) / Trenčianske Bohuslavice - areál Hydrostavu 79 - PD (007) / Nováky - Vojenský opravárenský podnik 80 - PE (003) / Partizánske - ZDA - sklad chemikálií 81 - TN (019) / Trenčín - Letecké opravovne 82 - ZA (018) / Žilina - areál ZVL 83 - CA (008) / Oščadnica - FRACHO 84 - CA (1959) / Čadca - AVC - supermarket 85 - LM (022) / Liptovský Mikuláš - Velvetex 86 - RK (013) / Ružomberok - areál SCP - závod SUPRA 87 - BY (008) / Bytča - VURAL - prevádzka Hrabové Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ESPRIT spol. s r.o. 2 1 767 862,00 0% EUR 15. Júl 2015 68890

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58645/content/29899/download","filename":"Zap z vyh spl. podm. ucasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 []
Ponuky uchádzačov ESPRIT spol. s r.o. 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58651/content/29542/download","filename":"Ponuka_Esprit.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58639/content/29642/download","filename":"Zmluva o dielo_DPZ_ESPRIT_final.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58648/content/30006/download","filename":"Zap. z vyh. ponuk_Osatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58648/content/30007/download","filename":"Zap. z vyh. ponuk_Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SENSOR spol. s r.o. 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58654/content/29646/download","filename":"Ponuka_SENSOR.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58642/content/29834/download","filename":"MZP_DPZ_Zapisnica z otv. ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58642/content/29835/download","filename":"Zap. z otv. Kritérií.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58623/content/30256/download","filename":"MŽP_DPZ_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Marec 2015 23. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58620/content/30249/download","filename":"MZP_DPZ_Sutazne_podklady_20150309_FINAL_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58620/content/30250/download","filename":"MŽP_DPZ_B 1_Opis predmetu zákazky_2015_2_26_FINAL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58630/content/29636/download","filename":"MZP_DPZ_Sprava o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58633/content/29535/download","filename":"Informácia § 41_Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×