Obstarávanie

Servis a dodávka originálnych náhradných dielov pre vozidlá továrenskej značky BMW


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
500 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 500 000,00
Zaplatené:
300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34330000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % Cena náhradných dielov a servisných prác
  • 5 % Kompenzácia za km naviac - Eur/km
  • 15 % Zľavy na náhradné diely v %
  • 10 % Mesačná splátka z ceny vozidla v % (obidve obdobia spolu)

Opis obstarávania

Servis a dodávka originálnych náhradných dielov pre vozidlá továrenskej značky BMW. Diagnostika vozidiel, programovanie vozidiel, opravy elektroniky, mechanické opravy, klampiarske opravy, lakovnícke opravy, opravy motorov, inšpekčný servis pre pancierové vozidlo, prenájom vozidiel.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Auto Palace Bratislava s. r. o. 4 500 000,00 0% EUR 5. Apríl 2016 72594
RIJA - Bavaria s.r.o. 4 500 000,00 0% EUR 5. Apríl 2016 72595
CARS SERVICE s.r.o. 4 500 000,00 0% EUR 5. Apríl 2016 72596

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652997/content/451066/download","filename":"Krit1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652997/content/451067/download","filename":"Krit2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652997/content/451068/download","filename":"Krit3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652997/content/451069/download","filename":"Krit4.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 25. September 2015 25. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59284/content/29042/download","filename":"41 Kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652952/content/450805/download","filename":"Sprava.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59269/content/29029/download","filename":"Príloha č.1 oprava Návrh na plnenie kritéria Prenájom vozidiel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59269/content/29030/download","filename":"Príloha č.2 oprava Opis predmetu zákazky Prenájom vozidiel.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653048/content/451277/download","filename":"zápisnica po Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653048/content/451278/download","filename":"zápisnica po Kriteria2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653048/content/451279/download","filename":"zápisnica pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653048/content/451280/download","filename":"zápisnica po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653048/content/451281/download","filename":"zápisnica po vysvetlenie plnenia zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653048/content/451282/download","filename":"zápisnica po doplnení dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653048/content/451283/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia a ukončenia nadlimitnej zákazky.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652942/content/450796/download","filename":"AOMVBA-1-22-2016 - text.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59266/content/29800/download","filename":"SP BMW EVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59266/content/29801/download","filename":"Ramcova dohoda BMW.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59266/content/29803/download","filename":"Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria Diely.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59266/content/29804/download","filename":"Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria Prenájom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59266/content/29805/download","filename":"Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria Servisné prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59266/content/29806/download","filename":"Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria Skupiny nahr dielov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59266/content/29807/download","filename":"Príloha č.2 Opis predmetu zákazky diely.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59266/content/29808/download","filename":"Príloha č.2 Opis predmetu zákazky prenajom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59266/content/29809/download","filename":"Príloha č.2 Opis predmetu zákazky servis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59266/content/29810/download","filename":"Príloha č.2 Opis predmetu zákazky skup nahr dielov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653030/content/451220/download","filename":"CP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59278/content/28954/download","filename":"Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria Oprava Diely.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otázky a odpovede EVO 1 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59272/content/29116/download","filename":"Otázky a odpovede 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652957/content/450901/download","filename":"CP.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652936/content/450785/download","filename":"Rámcová dohoda - text-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652936/content/450786/download","filename":"Rámcová dohoda - text-6.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653042/content/451259/download","filename":"zápisnica otváranie Ostatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 []
Iný dokument k zákazke Otázky a odpovede EVO 2 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59275/content/29219/download","filename":"Otázky a odpovede 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653012/content/451138/download","filename":"CP1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59281/content/28953/download","filename":"41 Ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×