Obstarávanie

KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
78 499 473,00
Konečná suma(Bez DPH):
78 499 473,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234121-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je modernizácia vybraných električkových tratí v meste Košice. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 6 78 499 473,00 Neuvedené EUR 19. September 2016 74892

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (60-117) 5. Február 2016 5. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482050/content/378116/download","filename":"KE_MET_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_60_117_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (283-284) 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629133/content/481485/download","filename":"KE_MET_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_283_284_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (271-280) 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626858/content/454188/download","filename":"KE_MET_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_271_280_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714137/content/506337/download","filename":"Zapisnica z vyh. podm. ucasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715884/content/516737/download","filename":"KE_MET_21_Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (196-270) 19. Február 2016 19. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625045/content/430860/download","filename":"KE_MET_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_196_270_PROFIL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715577/content/515728/download","filename":"Ponuka_ISK_ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715577/content/515729/download","filename":"Ponuka_ISK_Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714139/content/506353/download","filename":"Zapisnica z vyh. ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714139/content/506354/download","filename":"Zapisnica z vyh. ponuk_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1_Ostatné 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629403/content/483951/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715574/content/515710/download","filename":"Ponuka_Metrostav_ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715574/content/515711/download","filename":"Ponuka_Metrostav_Kritériá.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov_2017 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939045/content/743478/download","filename":"Zoznam subdodavatelov_2017.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675870/content/435942/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715583/content/515795/download","filename":"Ponuka_Dúha_Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715583/content/515796/download","filename":"Ponuka_Dúha_Ostatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. September 2016 22. September 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (118-182) 9. Február 2016 9. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482053/content/378131/download","filename":"KE_MET_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_118_182_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482053/content/378132/download","filename":"14XB29017_F_01V_ts_pov_pril2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715547/content/515675/download","filename":"Ponuka_Strabag_ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714131/content/506328/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. December 2015 25. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482044/content/378104/download","filename":"KE_MET_Sutazne podklady_20151218_FINAL_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482044/content/378105/download","filename":"Zväzok 2_ZOD 2015 O KOSICE sutaz MET 151201.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482044/content/378106/download","filename":"Zväzok 2_ZOD 2015 O KOSICE sutaz MET 151111 forma fidic OZP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (1-59) 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/482047/content/378111/download","filename":"KE_MET_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1_59_FINAL_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714135/content/506332/download","filename":"Zapisnica z otv. ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714135/content/506333/download","filename":"Zapisnica z otv. ponuk_Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715560/content/515683/download","filename":"Ponuka_Denys_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715560/content/515684/download","filename":"Ponuka_Denys_Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia_2017 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939046/content/743480/download","filename":"Suma skutocne uhradeneho plnenia_2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (183-195) 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623856/content/417556/download","filename":"KE_MET_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_183_195_PROFIL.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 15. November 2018 15. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007597/content/880234/download","filename":"KE_MET_Dodatok č. 1_Zmluvy__z2018002418w (1).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (281-282) 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627543/content/461909/download","filename":"KE_MET_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_281_282_PROFIL.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682028/content/478361/download","filename":"KE_MET_20_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715588/content/515813/download","filename":"Ponuka_Eurovia_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715588/content/515814/download","filename":"Ponuka_Eurovia_Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×