Obstarávanie

Technológia pre výskum v oblasti inteligentných dopravných systémov a progresívnych materiálov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 980 833,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 980 833,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38500000-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka tovarov a služieb pre laboratória Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline pre aplikovaný výskum v oblasti inteligentných dopravných systémov (IDS) a progresívnych materiálov a technológií výskumných činností Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TECHNISERV, s.r.o. 6 8 980 833,00 0% EUR 3. Júl 2015 76900

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov yms, a.s. 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10488/content/4517/download","filename":"YMS Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10488/content/4518/download","filename":"YMS Kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10474/content/4642/download","filename":"SP NLT_T IDS v1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10474/content/4643/download","filename":"Priloha 2 Opis predmetu (IDS) v1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10474/content/4645/download","filename":"Priloha 3 Ocenenie predmetu zakazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie/oprava/doplnenie súťažných podkladov č. 1 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10504/content/4520/download","filename":"Vysvetlenie_oprava 01.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10523/content/4583/download","filename":"G05_Zapisnica z otvarania (kriteria).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Marec 2015 23. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10517/content/4758/download","filename":"M01_Informácie o poradí.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ims, a.s. 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6067/download","filename":"1_ZU_IDS_Titulna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6068/download","filename":"2_ZU_IDS_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6069/download","filename":"3_ZU_IDS_Identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6070/download","filename":"4_ZU_IDS_Vyhlasenie_uchadzaca_súhlas_podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6071/download","filename":"5_ZU_IDS_Cestne_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6072/download","filename":"6_ZU_IDS_Doklady_dokumenty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6073/download","filename":"7_ZU_IDS_Zmluva_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6074/download","filename":"8_ZU_IDS_Zarucna_listina_str_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6075/download","filename":"8_ZU_IDS_Zarucna_listina_str_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6076/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6077/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.2..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6078/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.4..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6079/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.5..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6080/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.7..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6081/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.8..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6082/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.11..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6083/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.12..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6084/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.13..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6085/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.14..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6086/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.15..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6087/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.16..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6088/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.17..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6089/download","filename":"9_ZU_IDS_Opis_zariadenia_kopia 2.1.1.18..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6090/download","filename":"2.1.1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6091/download","filename":"2.1.1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6092/download","filename":"2.1.1.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6093/download","filename":"2.1.1.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6094/download","filename":"2.1.1.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6095/download","filename":"2.1.1.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6096/download","filename":"2.1.1.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6097/download","filename":"2.1.1.11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6098/download","filename":"2.1.1.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6099/download","filename":"2.1.1.13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6100/download","filename":"2.1.1.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6101/download","filename":"2.1.1.15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6102/download","filename":"2.1.1.16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6103/download","filename":"2.1.1.17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6104/download","filename":"2.1.1.18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10485/content/6105/download","filename":"2.1.1.19.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PPA INŽINIERING, s.r.o. 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6279/download","filename":"1-2 Titulny list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6280/download","filename":"3-6 Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6281/download","filename":"7-8 Identifikacia uchadzaca PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6282/download","filename":"9-10 Vyhlasenie uchadzaca PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6283/download","filename":"11-12 Cestne vyhlasenie PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6284/download","filename":"13-22 Vypis z OR SR PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6285/download","filename":"23-24 Identifikacia uchadzaca ELTODO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6286/download","filename":"25-26 Vyhlasenie uchadzaca ELTODO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6287/download","filename":"27-28 Vyhlasenie uchadzaca ELTODO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6288/download","filename":"29-42 Vypis z OR SR PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6289/download","filename":"43-50 Zmluva o vzajomnej spolupraci PPA a ELTODO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6290/download","filename":"51-52 Cestne vyhlasenie - osobne postavenie PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6291/download","filename":"53-54 Cestne vyhlasenie - osobne postavenie PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6292/download","filename":"55-56 Bankova informacia VUB_PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6293/download","filename":"57-58 Bankova informacia TATRA_PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6294/download","filename":"59-60 Cestne vyhlasenie o bankach PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6295/download","filename":"61-64 Bankova informacia CSOB_ELTODO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6296/download","filename":"65-66 Cestne vyhlasenie o bankach ELTODO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6297/download","filename":"67-68 Prehlad o dosiahnutom obrate.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6298/download","filename":"69-76 Vykaz ziskov a strat 2011 PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6299/download","filename":"77-84 Vykaz ziskov a strat 2012 PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6300/download","filename":"85-92 Vykaz ziskov a strat 2013 PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6301/download","filename":"93-96 Zoznam dodavok tovarov za predch. 3 roky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6302/download","filename":"97-102 Zmluva o vzaj. spolupraci PPA -PRAGOLAB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6303/download","filename":"103-112 Vypis z OR SR PRAGOLAB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6304/download","filename":"113-116 Zmluva o bud. zmluve ELTODO a MONOGRAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6305/download","filename":"117-122 Vypis z OR SR MONOGRAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6306/download","filename":"123-124 Vypis z UVO MONOGRAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6307/download","filename":"125-156 Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6308/download","filename":"157-160 Certifikat ISO PPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6309/download","filename":"161-162 Certifikat ISO ELTODO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6310/download","filename":"163-190 Navrh zmluvy ZU a PPA a ELTODO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6311/download","filename":"191-266 Opis tech. a funkc. vlastnosti a parametrov zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6312/download","filename":"267-296 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6313/download","filename":"297-302 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6314/download","filename":"303-322 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6315/download","filename":"323-330 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6316/download","filename":"331-336 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6317/download","filename":"337-346 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6318/download","filename":"347-354 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6319/download","filename":"355-360 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6320/download","filename":"361-394 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6321/download","filename":"395-404 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6322/download","filename":"405-434 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6323/download","filename":"435-440 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6324/download","filename":"441-466 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6325/download","filename":"467-484 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6326/download","filename":"485-506 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6327/download","filename":"507-512 Technicky list zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10491/content/6328/download","filename":"513-516 Doklad o zlozeni zabezpeky.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10477/content/4454/download","filename":"N04_Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Tempest, a.s. 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10497/content/4683/download","filename":"ZilUni_Tempest_TechnIDS_OstatneI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10497/content/4684/download","filename":"ZilUni_Tempest_TechnIDS_OstatneII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10497/content/4685/download","filename":"ZilUni_Tempest_TechnIDS_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie/oprava/doplnenie súťažných podkladov č. 2 21. November 2014 21. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10507/content/4581/download","filename":"Vysvetlenie_oprava 02.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10482/content/4459/download","filename":"Zmluva Techniserv.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Techniserv s.r.o. 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5874/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5875/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5876/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5877/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5878/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5879/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5880/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5881/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5882/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5883/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5884/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5885/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5886/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5887/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5888/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5889/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5890/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5891/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - OSTATNE 18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10501/content/5892/download","filename":"Cenova ponuka -UNIZA, IDS - Copy pre DTLN - ver02 - KRITERIA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10526/content/4637/download","filename":"H02_Zapisnica z vyhodnotenia (EA).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie/oprava/doplnenie súťažných podkladov č. 3 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10510/content/4636/download","filename":"Vysvetlenie_oprava 03.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10520/content/4522/download","filename":"F06_Zapisnica z vyhodnotenia (ostatne).pdf"}]
Ponuky uchádzačov KVANT spol. s r.o. 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10494/content/4545/download","filename":"OSTATNE_komp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/10494/content/4546/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×