Obstarávanie

Prístavba a stavebné úpravy materskej škôlky v obci Pavčina Lehota


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Pavčina Lehota
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
105 522,00
Konečná suma(Bez DPH):
105 522,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prístavba a stavebné úpravy MŠ v Pavčinej Lehote - výmena okien v časti objektu, výmena vstupných dverí, zateplenie obvodových stien, zateplenie strešnej konštrukcie, zateplenie základových konštrukcií, rekonštrukcia vykurovania objektu, prístavbu nového murovaného zádveria so schodiskom do pôjdovej časti a bezbariérovej rampy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 1 105 522,00 Neuvedené EUR 31. December 2016 79919

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493031/download","filename":"0 Súťažné podklady - materská škôlka Pavčina Lehota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493032/download","filename":"0 Zmluva o dielo - materská škôlka Pavčina Lehota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493033/download","filename":"Sprievodna sprava_skolka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493034/download","filename":"Technicka sprava_skolka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493035/download","filename":"01_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493036/download","filename":"02_podorys 1pp_ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493037/download","filename":"03_podorys 1np_ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493038/download","filename":"04_podorys krovu_ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493039/download","filename":"05_podorys strechy_ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493040/download","filename":"06_rezy_ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493041/download","filename":"07_pohlady_ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493042/download","filename":"08_pohlady_ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493043/download","filename":"09_podorys 1pp_ns.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493044/download","filename":"10_podorys 1np_ns.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493045/download","filename":"11_rez A-A - navrhovany stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493046/download","filename":"12_rez B-B - navrhovany stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493047/download","filename":"13_rez C-C - navrhovany stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493048/download","filename":"14_podorys krovu_ns.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493049/download","filename":"15_podorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493050/download","filename":"18_pohlady_farebne riesenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493051/download","filename":"19_vizualizacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493052/download","filename":"W 01 Prístavba a stavebné úpravy materskej škôlky v obci Pavnčina Lehota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493053/download","filename":"W 02 Sadové úpravy a spevnené plochy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630196/content/493054/download","filename":"W Vykurovanie.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 20. Január 2017 20. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766930/content/511937/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 2. Február 2017 2. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775454/content/564337/download","filename":"PETRUS.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Február 2017 2. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775271/content/563912/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 2. Február 2017 2. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775441/content/564315/download","filename":"LIGNEUS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 2. Február 2017 2. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775459/content/564393/download","filename":"BIG-STAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 2. Február 2017 2. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775439/content/564314/download","filename":"UNIPRASTAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 2. Február 2017 2. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775447/content/564331/download","filename":"J.M.H..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 2. Február 2017 2. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775446/content/564329/download","filename":"STAVOINDUSTRIA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635103/content/562398/download","filename":"INO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636568/content/603928/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Január 2017 20. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766945/content/512024/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Február 2017 2. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775269/content/563908/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. Február 2017 2. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775279/content/563914/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×