Obstarávanie

Odprášenie MPO v OC1


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 185 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 185 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenie do prevádzky - dodanie novej filtračnej stanice a pretesnenie odsávacích miest na 2 pracoviskách MPO2 v OC1 na zníženie prašnosti na Oceliarni č.1 (OC1), prevádzka MPO2 (Mimopecná príprava ocele č.2) za účelom zníženia emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm3 za filtrom a min. 92% účinnosť zberu/zachytenia TZL pri zdroji. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk MPO2 a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komín odsávacieho zariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ILD SK, spol. s r.o. 5 2 185 000,00 Neuvedené EUR 26. Január 2017 81118

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (1-3) 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624007/content/419156/download","filename":"USSK_OC1_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1_3_PROFIL.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 27. Jún 2017 27. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838152/content/653063/download","filename":"USSK_OCI_Dodatok č 2_final.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777761/content/574649/download","filename":"Záp. z vyhodnotenia spl. podm. účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Január 2016 21. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/132956/content/65591/download","filename":"USSK_OC1_Sutazne_podklady_20160118_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/132956/content/65592/download","filename":"Príloha č. 1 ZoD - VOP (CAPEX)final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/132956/content/65593/download","filename":"Príloha č. 4 ZoD - Dohoda_spol. pracovisko VZOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/132956/content/65594/download","filename":"USSK_OC1_Súťažné podklady_Príloha č. 9_Price table_Final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (11-15) 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628831/content/478382/download","filename":"USSK_OC1_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_11_15_PROFIL.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 27. Jún 2017 27. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838407/content/653989/download","filename":"USSK_OCI_Dodatok č 3_final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777800/content/574920/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Vítkovice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777800/content/574921/download","filename":"Ponuka_Kriteria_Vítkovice.pdf"}]
Zmluva ZMLUVA O DIELO 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773254/content/557628/download","filename":"USSK_OCI_Zmluva o dielo_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773254/content/557629/download","filename":"P1_ZoD_VOP_CAPEX_vydanie_April_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773254/content/557630/download","filename":"P4_ZoD_Dohoda_spol._pracovisko_vzor.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Jún 2016 8. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674719/content/430389/download","filename":"USSK_OC1_20_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 20. Február 2017 20. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781385/content/591651/download","filename":"USSK_OCI_Dodatok č 1_final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777792/content/574815/download","filename":"Ponuka_Ostatne_TENZA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777792/content/574816/download","filename":"Ponuka_Kriteria_TENZA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952156/content/721322/download","filename":"24_Suma skutočne uhradeného plnenia_USSK_OC1.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932660/content/726674/download","filename":"USSK_Zoznam subdodávateľov_OC1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia po ukončení zmluvy 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019673/content/904393/download","filename":"24_Suma skutočne uhradeného plnenia_USSK_OC1_po ukončení ZML.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777772/content/574664/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ENERGYCO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777772/content/574665/download","filename":"Ponuka_Kritériá_ENERGYCO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (9-10) 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627519/content/461661/download","filename":"USSK_OC1_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_9_10_PROFIL.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Apríl 2016 21. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/650367/content/435879/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777784/content/574753/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ILD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777784/content/574754/download","filename":"Ponuka_Kriteria_ILD SK.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777765/content/574652/download","filename":"Záp. z vyhodnotenia ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777765/content/574653/download","filename":"Záp. z vyhodnotenia ponúk_Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - časť "Ostatné" 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631774/content/514124/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777757/content/574642/download","filename":"Záp. z otvárania ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777757/content/574643/download","filename":"Záp. z otvárania ponúk_Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (4-8) 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626502/content/450428/download","filename":"USSK_OC1_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_4_8_PROFIL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777780/content/574742/download","filename":"Ponuka_Ostatne_HPFM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777780/content/574743/download","filename":"Ponuka_Kriteria_HPFM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777780/content/574744/download","filename":"Ponuka_Ostatne_HPFM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777780/content/574745/download","filename":"Ponuka_Kriteria_HPFM.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777802/content/574925/download","filename":"21_Správa o zákazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×