Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
350 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
350 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77210000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ťažba dreva zahŕňa proces spiľovania stromov, približovanie dreva a jeho manipuláciu na odvoznom mieste.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 28 350 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81845

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747918/content/417715/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS Nové Mesto.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 13. Marec 2017 13. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788698/content/638028/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti Nové Mesto.pdf"}]
Správa o zákazke Správa 13. Marec 2017 13. Marec 2017 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13. Marec 2017 13. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788696/content/638020/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Nové Mesto.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Nové Mesto nad Váhom 26. September 2016 26. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713600/content/502213/download","filename":"SP NM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713600/content/502214/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713600/content/502215/download","filename":"Príloha č. 2 RD Objednávka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713600/content/502216/download","filename":"Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713600/content/502217/download","filename":"Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713600/content/502218/download","filename":"Príloha č. 5 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713600/content/502219/download","filename":"Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713600/content/502220/download","filename":"Príloha SP č. 1 Návrh RD s prílohami RD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713600/content/502221/download","filename":"Príloha SP č. 2 Tabuľka plnenia kritérií.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument, časť I. 26. September 2016 26. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713601/content/502223/download","filename":"JED formulár NM.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 8. Február 2018 8. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942330/content/758197/download","filename":"Suma uhradeného plnenia 2017 LS 4.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×