Obstarávanie

Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 980 795,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 980 795,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenie do prevádzky systému technologických zariadení na zachytávanie, odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom prachu pred jej vypustením do ovzdušia vznikajúceho počas vyprázdňovania spekacích pásov, drvenia aglomerátu, jeho triedenia, presypu na chladiace pásy 1a 2 a samotného chladenia (ďalej aj spolu ako konce spekacích pásov 1 a 2, resp. skratkou KSP 1 a 2).Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm za filtrom. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk KSP 1,2 a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komín odsávacieho zariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 5 980 795,00 Neuvedené EUR 23. Marec 2017 81876

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Marec 2016 7. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630913/content/502588/download","filename":"USSK_KSP 1,2_Sutazne_podklady_20160302_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630913/content/502589/download","filename":"USSK_KSP 1,2_Súťažné podklady_Príloha č. 9_Price table_20160302.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630913/content/502590/download","filename":"Príloha č. 4 ZoD - Dohoda_spol. pracovisko VZOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630913/content/502591/download","filename":"Príloha č. 1 ZoD - VOP (CAPEX).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801000/content/599092/download","filename":"Ponuka_Ostatne_TENZA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801000/content/599093/download","filename":"Ponuka_kriteria_TENZA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800950/content/598618/download","filename":"Zap. z vyhodnotenia ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800950/content/598619/download","filename":"Zap. z vyhodnotenia ponuk_Kriteria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. August 2016 5. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699800/content/418819/download","filename":"USSK_KSP 1,2_20_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810500/content/629399/download","filename":"USSK_KSP 12_Dodatok č 1_final.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671360/content/795904/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/651818/content/794633/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Ostatné.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 25. Október 2018 2. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003195/content/899079/download","filename":"USSK_KSP 12_Dodatok č 3_final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800989/content/599010/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Energyco.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800989/content/599011/download","filename":"Ponuka_kriteria_Energyco.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800993/content/599078/download","filename":"Ponuka_Ostatne_HPFM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800993/content/599079/download","filename":"Ponuka_kriteria_HPFM.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800157/content/588227/download","filename":"USSK_KSP 1,2_21_Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876711/content/577517/download","filename":"Final podpísaný Dodatok2_KSP 1,2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800939/content/598600/download","filename":"Zap. z otvarania ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800939/content/598601/download","filename":"Zap. z otvarania ponuk_Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801002/content/599096/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ZVVZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801002/content/599097/download","filename":"Ponuka_kriteria_ZVVZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800996/content/599082/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ILD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800996/content/599083/download","filename":"Ponuka_kriteria_ILD.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800942/content/598613/download","filename":"Zap. z vyhodnotenia spl. podm. ucasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643181/content/740672/download","filename":"USSK_KSP 1,2_Oznámenie o oprave SP_1_Profil.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952146/content/721301/download","filename":"24_Suma skutočne uhradeného plnenia_USSK_KSP 1,2.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796146/content/550637/download","filename":"USSK_KSP 12_Zmluva o dielo_final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (3) 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644023/content/762441/download","filename":"USSK_KSP 12_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_3_PROFIL.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932669/content/726695/download","filename":"USSK_Zoznam subdodávateľov_KSP 1,2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov (1-2) 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641529/content/684502/download","filename":"USSK_KSP 1,2_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1_2_Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (4) 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648446/content/428464/download","filename":"USSK_KSP 12_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_4_Profil.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×