Obstarávanie

Kontrola emisií pre rudné mosty VP1


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 967 313,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 967 313,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenia do prevádzky technologických zariadení na odprášenie rudných mostov vysokej pece 1 (ďalej aj RM VP1) za účelom zníženia emisií Tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm3 za filtrom. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk RM1 a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komíny odsávacích zariadení.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 6 9 967 313,00 Neuvedené EUR 30. Marec 2017 82039

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (1-4) 7. Apríl 2016 7. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642636/content/724707/download","filename":"USSK_RM1_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1_4_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642636/content/724708/download","filename":"USSK_RM1_Sutazne_podklady_rev 20160407_dodatočná úprava.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705949/content/453676/download","filename":"USSK_RM1_20_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (9-10) 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645750/content/794184/download","filename":"USSK_RM1_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_9_10_Profil.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042877/content/815208/download","filename":"USSK_RMVP1_ZVAZOK 2_Dodatok č 5_final.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Február 2016 18. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624567/content/425342/download","filename":"USSK_RM1_Sutazne_podklady_rev.20160218_FINAL_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624567/content/425343/download","filename":"USSK_RM1_Súťažné podklady_Príloha č. 9_Price table RMVP1_20160209.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624567/content/425344/download","filename":"Príloha č. 1 ZoD - VOP (CAPEX).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624567/content/425345/download","filename":"Príloha č. 4 ZoD - Dohoda_spol. pracovisko VZOR.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 5. Apríl 2017 5. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801244/content/599873/download","filename":"USSK_RMVP1_ZVÄZOK 2_ZoD_final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (13-17) 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653330/content/452113/download","filename":"USSK_RM1_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_13_17_Profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661142/content/488496/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Ostatné.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 23. August 2018 23. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024746/content/858262/download","filename":"USSK_RMVP1_ZVAZOK 2_Dodatok č 4_final.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932662/content/726678/download","filename":"USSK_Zoznam subdodávateľov_VP1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802111/content/602374/download","filename":"Ponuka_Ostatne_MAKS-D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802111/content/602375/download","filename":"Ponuka_Kriteria_MAKS-D.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802095/content/602316/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ACT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802095/content/602317/download","filename":"Ponuka_Kriteria_ACT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802102/content/602323/download","filename":"Ponuka_Ostatne_HPFM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802102/content/602324/download","filename":"Ponuka_Kriteria_HPFM.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952153/content/721312/download","filename":"24_Suma skutočne uhradeného plnenia_USSK_VP1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802114/content/602388/download","filename":"Ponuka_Ostatne_TENZA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802114/content/602389/download","filename":"Ponuka_Kriteria_TENZA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (5-8) 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644021/content/762403/download","filename":"USSK_RM1_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_5_8_Profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Júl 2016 15. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690561/content/511955/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801027/content/599290/download","filename":"Zap. z otvarania Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801027/content/599291/download","filename":"Zap. z otvarania Kriterii.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803677/content/606536/download","filename":"USSK_RM1_21_Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802116/content/602401/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ZVVZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802116/content/602402/download","filename":"Ponuka_Kriteria_ZVVZ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801030/content/599385/download","filename":"Zap. z vyh. ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801030/content/599386/download","filename":"Zap. z vyh. ponuk_Kriterii.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 24. Január 2018 24. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933530/content/731037/download","filename":"Final podpísaný Dodatok2_RM VP1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (18) 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658990/content/476715/download","filename":"USSK_RM1_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_18_Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (11-12) 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649523/content/433343/download","filename":"USSK_RM1_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_11_12_Profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802107/content/602346/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ILD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802107/content/602347/download","filename":"Ponuka_Kriteria_ILD.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/991068/content/774511/download","filename":"USSK_RMVP1_ZVAZOK 2_Dodatok č 3_final.pdf"}]
Zmluva DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826809/content/585583/download","filename":"USSK_RMVP1_ZVAZOK 2_Dodatok č 1_final.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801029/content/599365/download","filename":"Zapisnica z vyh. splnenia podmienok účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×