Obstarávanie

Transfer inovácií pre priemyselný vývoj antén pre automobilový priemysel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 134 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 134 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32000000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie priemyselného vývojového centra pre priemyselný vývoj antén pre automobilový priemysel. Predmet zákazky tvoria technológie pre jeden logický celok, ktorý sa skladá zo 4 úsekov a to:Technológie SMT (Surface Mount Technology), Dynamické antény, Smart antény a Diverzifikácia a senzoristika Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch. Predmetom tejto zákazky je vybudovanie priemyselného vývojového centra pre priemyselný vývoj antén pre automobilový priemysel. Predmet zákazky si vyžaduje značný stupeň personalizácie vo výrobnom procese anténového systému alebo samotnej antény.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Pigreco Engineering S.r.l. 1 9 134 500,00 Neuvedené EUR 22. Máj 2017 84117

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795879/content/672483/download","filename":"SP_CALEARO_23032017.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825019/content/575250/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805745/content/612853/download","filename":"Vestník Calearo otváranie ponúk OSTATNĚ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Máj 2017 4. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817567/content/667110/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824552/content/572112/download","filename":"OSTATNÉ-I. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824552/content/572113/download","filename":"OSTATNÉ-II. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824552/content/572114/download","filename":"OSTATNÉ-III.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824552/content/572115/download","filename":"KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824533/content/571959/download","filename":"zápisnica z otvárania časti ponúk - kritériá.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 26. Máj 2017 26. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826497/content/583764/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 13. Apríl 2017 13. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806792/content/616574/download","filename":"Vysvetlenie sutaznych podkladov.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825957/content/580508/download","filename":"CALEARO - zmluva + prílohy.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania časti ponúk OSTATNÉ 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824524/content/571946/download","filename":"zápisnica z otvárania časti ponúk ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Apríl 2017 21. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809460/content/626485/download","filename":"Otváranie ponúk kritériá 252017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824529/content/571951/download","filename":"zápisnica - posúdenie podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk KRITÉRIÁ 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824535/content/571961/download","filename":"zápisica z hodnotenia komisie - vyhodnotenie časti ponúk KRITÉRIÁ.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×