Obstarávanie

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
KOSIT a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 595 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 595 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovenie stavby Zníženie emisií znečisťujúcichlátok zo Spaľovne odpadov Termovalorizátora, linky kotla K1 vrátane projektovej činnosti, inžinierskej činnosti,montážnych a demontážnych prác, dodávka zariadení a materiálov a odskúšania a uvedenia do prevádzky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ENERGYCO, s.r.o. 3 10 595 000,00 Neuvedené EUR 17. Máj 2017 84145

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 13. Júl 2018 13. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008012/content/847680/download","filename":"KOSIT_24_Suma skutočne uhradeného plnenia_za rok 2017.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939174/content/743718/download","filename":"KOSIT_25_Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácii uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 27. Október 2016 27. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731810/content/452510/download","filename":"KOSIT_ZCSK1_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1-2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Jún 2017 1. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828590/content/597594/download","filename":"KOSIT_ZCSK1_23_Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824383/content/571479/download","filename":"KOSIT_ZoD_profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Jún 2017 1. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828592/content/597612/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia spln. podmienok ucasti_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1. Jún 2017 1. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828616/content/597648/download","filename":"Ponuka_MAKS-D_Ostatne_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1. Jún 2017 1. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828621/content/597669/download","filename":"Ponuka_Marcus Industry_Ostatne_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828621/content/597671/download","filename":"Ponuka_Marcus Industry_Kriteria_profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Január 2017 10. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761109/content/485540/download","filename":"KOSIT_ZCSK1_17_Informácia podľa § 52_Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 1. Jún 2017 1. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828591/content/597598/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk_Ostatne_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828591/content/597599/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk_Kriteria_profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. November 2016 11. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737248/content/475287/download","filename":"KOSIT_ZCSK1_12_Informácia podľa § 52_Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722639/content/414851/download","filename":"KOSIT_sutaz ZCSK1_161004_SP_final_profil.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 1. Jún 2017 1. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828593/content/597620/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk_Kriteria_profil_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828593/content/597621/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_Ostatne_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1. Jún 2017 1. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828687/content/598056/download","filename":"Ponuka_Energyco_Ostatne_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828687/content/598057/download","filename":"Ponuka_Energyco_Kriteria_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dohoda o podmienkach zabezpečenia platenia ceny za dielo 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007525/content/880148/download","filename":"Dohoda o podmienkach zabezpečeniaplatenia ceny za dielo KOSIT_ENERGYCO_profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/770272/content/549376/download","filename":"KOSIT_22_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×