Obstarávanie

Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna - stavba č. 1


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
546 253,00
Konečná suma(Bez DPH):
559 940,00
Zaplatené:
102.5%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212200-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je modernizácia futbalového štadióna ktorej kľúčovými časťami sú: realizácia vykurovania hracej plochy A, rekonštrukcia povrchu hracej plochy vrátane položenia trávnatého koberca, elektronický turniketový systém s pokladničným systémom, bezpečnostný kamerový systém a realizácia s tým súvisiacich stavebných objektov (kotolňa, plynová prípojka, elektrická prípojka).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
METROSTAV a.s. a Martin Contractors Ltd. Švajčiarsko 1 559 940,00 Neuvedené EUR 9. Jún 2017 84468

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Apríl 2017 21. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809694/content/626971/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Jún 2017 19. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/835138/content/634616/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630094/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630095/download","filename":"2 - 302.1_Vykurovanie_hracej_plochy-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630096/download","filename":"3 - 302.2_Plynová_kotolňa_pre_vykurovanie_hracej plochy_A-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630097/download","filename":"4 - 302.3_Plynová_prípojka_kotolne_(OPZ)-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630098/download","filename":"6 - 302.4_Rekonštrukcia_hracej_plochy_A-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630099/download","filename":"MFK_Zmluva_štadión 21.4.17-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630100/download","filename":"SO 302.1-Vykurovanie hracej plochy A (1.4)-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630101/download","filename":"SO 302.1-Vykurovanie hracej plochy A (1.6)-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630102/download","filename":"SO 302.2-Plynová kotolňa pre vyhrievanie hracej plochy (1.2)-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630103/download","filename":"SO 302.2-TS.Plynová kotolňa pre vyhrievanie hracej plochy-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630104/download","filename":"SO 302.4 -Rekonštrukcia hracej plochy (1.1)-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630105/download","filename":"SO 302.4 -Rekonštrukcia hracej plochy (1.2)-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630106/download","filename":"SO 302.4 -TS-Rekonštrukcia hracej plochy-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810736/content/630107/download","filename":"000 - Súhrná TS Rekonštrukcia MFK -1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č, 4 1. Máj 2017 1. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815170/content/645780/download","filename":"Vysvetlenie SP 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815170/content/645781/download","filename":"2 - 302.1_Vykurovanie_hracej_plochy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815170/content/645782/download","filename":"4 - 302.3_Plynová_prípojka_kotolne_(OPZ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815170/content/645783/download","filename":"6 - 302.4_Rekonštrukcia_hracej_plochy_A.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Máj 2017 18. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823067/content/562661/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk 21. Apríl 2017 21. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809668/content/626885/download","filename":"Oznámenie o zmene lehoty.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 19. Jún 2017 19. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/835140/content/634627/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Jún 2017 20. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/835743/content/639107/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 20. Jún 2017 20. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/835748/content/639122/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812206/content/635156/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Máj 2017 5. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/818029/content/669214/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 1 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804932/content/611105/download","filename":"MFK_vysvetlenie SP_1-1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 20. Jún 2017 20. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/835358/content/635960/download","filename":"STRABAG - cenová ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Jún 2017 20. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/835735/content/639100/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 3 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812213/content/635163/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559400/download","filename":"1 - Rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559401/download","filename":"2 - 302.1_Vykurovanie_hracej_plochy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559402/download","filename":"3 - 302.2_Plynová_kotolňa_pre_vykurovanie_hracej plochy_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559403/download","filename":"4 - 302.3_Plynová_prípojka_kotolne_(OPZ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559404/download","filename":"5 - 302.3.a_Plynová_prípojka_kotolne_(OPZ)- Časť_ELI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559405/download","filename":"6 - 302.4_Rekonštrukcia_hracej_plochy_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559406/download","filename":"7 - 302.5_NN_Prípojka_plynovej_kotolne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559407/download","filename":"8 - 311.1_Turnikety_a_pokladničný_systém.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559408/download","filename":"9 - 317_Kamerový systém.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559409/download","filename":"10 - Ostatné_náklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559410/download","filename":"000 - Celková situácia SO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559411/download","filename":"000 - Súhrná TS Rekonštrukcia MFK .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559412/download","filename":"SO 302.1- TS-Vykurovanie hracej plochy A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559413/download","filename":"SO 302.1-Vykurovanie hracej plochy A (1.1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559414/download","filename":"SO 302.1-Vykurovanie hracej plochy A (1.2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559415/download","filename":"SO 302.1-Vykurovanie hracej plochy A (1.3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559416/download","filename":"SO 302.1-Vykurovanie hracej plochy A (1.4).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559417/download","filename":"SO 302.1-Vykurovanie hracej plochy A (1.5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559418/download","filename":"SO 302.2-Plynová kotolňa pre vyhrievanie hracej plochy (2.1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559419/download","filename":"SO 302.2-Plynová kotolňa pre vyhrievanie hracej plochy (2.2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559420/download","filename":"SO 302.2-Plynová kotolňa pre vyhrievanie hracej plochy (2.3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559421/download","filename":"SO 302.2-Plynová kotolňa pre vyhrievanie hracej plochy1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559422/download","filename":"SO 302.2-TS.Plynová kotolňa pre vyhrievanie hracej plochy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559423/download","filename":"SO 302.2-Výpočet FŠ MI EN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559424/download","filename":"SO 302.2-Výpočet FŠ MI PV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559425/download","filename":"SO 302.3.1 - TS OPZ časť ELI .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559426/download","filename":"SO 302.3.1 OPZ - Schéma Zóny Zemnenie a prepočitavač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559427/download","filename":"SO 302.3.1 OPZ - Titulka Zemnenie a prepočitavač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559428/download","filename":"SO 302.3.1 OPZ -Schema Zemnenie a prepočitavač .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559429/download","filename":"SO 302.3.1 OPZ -Uzemnenie Zemnenie a prepočitavač .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559430/download","filename":"SO 302.3.1 OPZ -Zemnenie a prepočitavač - Príloha č1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559431/download","filename":"SO 302.3.1 OPZ -Zemnenie a prepočitavač - Stupeň vetrania odfukové potrubie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559432/download","filename":"SO 302.3.1 OPZ -Zemnenie a prepočitavač - Supeň vetrania RS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559433/download","filename":"SO 302.3.1 OPZ -Zemnenie a prepočitavač Príloha č2 - vlastnosti ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559434/download","filename":"SO 302.3.1 OPZ -Zemnenie a prepočitavač Príloha č3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559435/download","filename":"SO 302.3.1 OPZ -Zemnenie a prepočitavač Príloha č4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559436/download","filename":"SO 302.3.1 OPZ -Zemnenie a prepočitavač Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559437/download","filename":"SO 302.3.1 -Titulka OPZ časť ELI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559438/download","filename":"SO 302.3-Plynová prípojka kotolne OPZ (3.1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559439/download","filename":"SO 302.3-Plynová prípojka kotolne OPZ (3.2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559440/download","filename":"SO 302.3-Plynová prípojka kotolne OPZ (3.3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559441/download","filename":"SO 302.3-Plynová prípojka kotolne OPZ (3.4).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559442/download","filename":"SO 302.3-Plynová prípojka kotolne OPZ (3.5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559443/download","filename":"SO 302.3-Plynová prípojka kotolne OPZl (3.6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559444/download","filename":"SO 302.3-TS-Plynová prípojka kotolne OPZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559445/download","filename":"SO 302.4 -Rekonštrukcia hracej plochy (1.1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559446/download","filename":"SO 302.4 -TS-Rekonštrukcia hracej plochy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559447/download","filename":"SO 302.5 Protokol NN Odberné elektrickě zariadenie pre kotolňu (0.2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559448/download","filename":"SO 302.5 Protokol príloha NN Odberné elektrickě zariadenie pre kotolňu (0.2) .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559449/download","filename":"SO 302.5 TS-NN Odberné elektrickě zariadenie pre kotolňu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559450/download","filename":"SO 302.5-E-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559451/download","filename":"SO 302.5-E-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559452/download","filename":"SO 302.5-E-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559453/download","filename":"SO 302.5-E-03.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559454/download","filename":"SO 302.5-E-03.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559455/download","filename":"SO 302.5-E-03.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559456/download","filename":"SO 302.5-E-03.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559457/download","filename":"SO 302.5-E-03.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559458/download","filename":"SO 302.5-E-03.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559459/download","filename":"SO 302.5-MaR E-03.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559460/download","filename":"SO 302.5-MaR E-03.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559461/download","filename":"SO 311 PD Turnikety a pokladničný system (0.0).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559462/download","filename":"SO 311 PD Turnikety a pokladničný system (0.1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559463/download","filename":"SO 311 PD Turnikety a pokladničný system (0.2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559464/download","filename":"SO 311 PD Turnikety a pokladničný system (3.1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559465/download","filename":"SO 311 PD Turnikety a pokladničný system (3.3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559466/download","filename":"SO 311 PD Turnikety a pokladničný system (3.4).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559467/download","filename":"SO 311 PD Turnikety a pokladničný system (3.5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559468/download","filename":"SO 311 PD Turnikety a pokladničný system (3.6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559469/download","filename":"SO 311 -Schéma zapojenia turniketov a pokladní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559470/download","filename":"SO 311 TS Pokladničný systém a vstupenky (0.3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559471/download","filename":"SO 311 TS Turnikety(0.1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559472/download","filename":"SO 317-PD Kamerový systém (01).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559473/download","filename":"SO 317-PD Kamerový systém (03.1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559474/download","filename":"SO 317-PD Kamerový systém (03.2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559475/download","filename":"SO 317-PD Kamerový systém (03.3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559476/download","filename":"SO 317-PD Kamerový systém (03.4).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559477/download","filename":"SO 317-PD Kamerový systém (03.5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559478/download","filename":"SO 317-PD Kamerový systém (03.6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559479/download","filename":"SO 317-PD Kamerový systém (03.7).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559480/download","filename":"SO 317-PD Kamerový systém(0.0).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559481/download","filename":"SO 317-PD Kamerový systém(0.2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559482/download","filename":"SO 317-Protokol Príloha Kamerový systém (0.2).doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559483/download","filename":"SO 317-Protokol Kamerový systém (0.2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559484/download","filename":"SO 317-TS Kamerový systém (0.1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559485/download","filename":"000 - Súhrná TS Rekonštrukcia MFK .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559496/download","filename":"Súťažné podklady MFK stadion stavba 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559497/download","filename":"jed-formular- MFK Zemplín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797182/content/559498/download","filename":"MFK_Zmluva_štadión.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 20. Jún 2017 20. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/835343/content/635922/download","filename":"Metrostav - cenová ponuka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Jún 2017 20. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/835741/content/639102/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×