Obstarávanie

Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 088 418,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 088 418,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenie do prevádzky technologických zariadení na odprášenie rudných mostov vysokej pece 3 (ďalej aj RM VP3) za účelom zníženia emisií Tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm3 za filtrom. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk rudných mostov VP3 a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komíny odsávacieho zariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 5 088 418,00 Neuvedené EUR 26. Jún 2017 84804

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952137/content/721267/download","filename":"24_Suma skutočne uhradeného plnenia_USSK_VP3.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 26. Jún 2018 26. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999934/content/693507/download","filename":"USSK_RM VP3_Dodatok č. 2 _Príloha č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999934/content/693508/download","filename":"USSK_RM VP3_Dodatok č. 2 _Príloha č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999934/content/693509/download","filename":"USSK_RM VP3_Dodatok č. 2 RM VP3[2204]_podpísaný.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (3) 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661049/content/488170/download","filename":"USSK_RM3_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_3_Profil.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842231/content/675174/download","filename":"USSK_RM VP3_Zmluva o dielo_final_podpísaná.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813833/content/639360/download","filename":"Ponuka_Ostatne_HPFM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813833/content/639361/download","filename":"Ponuka_Kriteria_HPFM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813838/content/639370/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ILD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813838/content/639371/download","filename":"Ponuka_Kriteria_ILD.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643712/content/755405/download","filename":"USSK_RM3_Súťažné podklady_20160401_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643712/content/755406/download","filename":"USSK_RM3_Súťažné podklady_Price table RMVP3_Prestavba EO 34revised.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643712/content/755407/download","filename":"Príloha č. 1 ZoD - VOP (CAPEX).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643712/content/755408/download","filename":"Príloha č. 4 ZoD - Dohoda_spol. pracovisko VZOR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (4-12) 19. Máj 2016 19. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666295/content/539948/download","filename":"USSK_RM3_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_4_12_Profil.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Júl 2017 6. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813811/content/639317/download","filename":"Zap. z otv. Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813811/content/639318/download","filename":"Zap. z otv. Kriterii.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Máj 2016 24. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668020/content/544749/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Júl 2017 6. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813814/content/639333/download","filename":"Zap. z vyh. podm. ucasti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Jún 2016 22. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680118/content/461108/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Kritériá.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932681/content/726711/download","filename":"USSK_Zoznam subdodávateľov_VP3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (13) 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667713/content/543623/download","filename":"USSK_RM3_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_13_Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (2) 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658548/content/475260/download","filename":"USSK_RM3_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_2_Profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813847/content/639382/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ZVVZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813847/content/639383/download","filename":"Ponuka_Kriteria_ZVVZ.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 24. Júl 2017 24. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854253/content/580041/download","filename":"USSK_RM VP3_Dodatok č 1_final.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. September 2016 8. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710453/content/484177/download","filename":"USSK_RM3_20_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/845833/content/680219/download","filename":"USSK_RM3_21_Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Júl 2017 6. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813821/content/639337/download","filename":"Zap. z vyh. Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813821/content/639338/download","filename":"Zap. z vyh. Kriterii.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (1) 3. Máj 2016 3. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657598/content/469170/download","filename":"USSK_RM3_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1_Profil.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×