Obstarávanie

Osadenie automatických koľajnicových mazníkov RME235 DUO PACK


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
187 760,00
Konečná suma(Bez DPH):
190 605,00
Zaplatené:
101.51%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234121-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodávka a montáž technológie stacionárnych mazacích zariadení (mazníkov) RME235 DUO PACK koľajovej trate.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RAILTEC s.r.o. 3 190 605,00 Neuvedené EUR 7. Júl 2017 85593

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. Február 2017 1. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 18. Júl 2017 18. Júl 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnicia OVP Ostatné 16. Október 2017 16. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888859/content/627285/download","filename":"Zapisnica_VP_OSTATNE_mazniky.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odovodnenie nezrušenia použitého postupu 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850375/content/565481/download","filename":"OdovodnenieNnezruseniaZakazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850369/content/565478/download","filename":"KRITÉRIA_WHITESTONES RAIL.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Február 2017 1. Február 2017 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848459/content/558136/download","filename":"SpravaOzakazke_par24ods3_MAZNIKY.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. November 2016 29. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742645/content/503446/download","filename":"SP_DPB_mazniky_FINAL.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Október 2017 16. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888860/content/627291/download","filename":"Zapisnica_OP_KRITERIA.profil_mazniky.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 18. Október 2017 18. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890017/content/632663/download","filename":"Zapisnica_VP_KRITERIA_mazniky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850272/content/565213/download","filename":"CD_KRITERIA_RAILTEC_19.12.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850272/content/565214/download","filename":"KRITERIA_RAILTEC_revize cenové nabídky_15.5.2017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 15. Jún 2017 15. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833991/content/628740/download","filename":"Informacia_par55ods2_mazniky.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850232/content/565120/download","filename":"zmluva railtec, s.r.o..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×