Obstarávanie

Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
BARDTERM, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 559 402,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 398 529,00
Zaplatené:
89.68%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212212-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
C.C.S., s.r.o. 1 1 398 529,00 Neuvedené EUR 27. Júl 2017 86421

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2017 13. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832631/content/621575/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880851/content/597789/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk označených OSTATNÉ . Krytá plaváreň.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Máj 2017 30. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827565/content/590513/download","filename":"INFORMÁCIA § 52 ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Máj 2017 16. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553749/download","filename":"Súťažné podklady BARDTERM - plaváreň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553750/download","filename":"jed-formular- Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553751/download","filename":"Návrh ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553753/download","filename":"A-Spriev.správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553754/download","filename":"B - Súhrnná tech. správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553755/download","filename":"1- SITUÁCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553756/download","filename":"2- 1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553757/download","filename":"3- 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553758/download","filename":"4- STRECHA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553759/download","filename":"5- POHĽADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553760/download","filename":"TS PBS + výpočet - aktuál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553761/download","filename":"01 SITUÁCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553762/download","filename":"00 zoznam dokumentácie - DRS - SO 01 - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553763/download","filename":"01 TS - DRS - BJ Plaváreň SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553764/download","filename":"02 PÔDORYS 1.PP - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553765/download","filename":"03 PÔDORYS 1.NP - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553766/download","filename":"04 REZY A2,C2 - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553767/download","filename":"05 POHĽADY - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553768/download","filename":"06 PÔDORYS ZÁKLADOV,REZY - NOVÝ STAV-R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553769/download","filename":"07 PÔDORYS 1.PP - NOVÝ STAV - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553770/download","filename":"08 PÔDORYS 1.NP - NOVÝ STAV - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553771/download","filename":"09 PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553772/download","filename":"10 PÔDORYS STRECHY VÝŤAHU - NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553773/download","filename":"11 VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553774/download","filename":"12 POZDĹŽNE REZY C2,D - NOVÝ STAV - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553775/download","filename":"13 PRIEČNÉ REZY A2,F - NOVÝ STAV - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553776/download","filename":"14 REZY E,G - NOVÝ STAV - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553777/download","filename":"15 REZ H - NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553778/download","filename":"16 - REZ I - NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553779/download","filename":"17 POHĽADY - NOVÝ STAV - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553781/download","filename":"18 VÝPIS SKLADIEB PODLÁH,TERÁS - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553782/download","filename":"19 VÝPIS SKLADIEB STRIECH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553783/download","filename":"20 VÝPIS SKLADIEB ZATEPLENIA FASÁD .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553784/download","filename":"21 VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553785/download","filename":"22 VÝPIS PROTIPOŽIARNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553786/download","filename":"23 VÝPIS SANITÁRNYCH PRIEČOK - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553787/download","filename":"24 VÝPIS INT. ZASKLENÝCH STIEN - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553788/download","filename":"25 VÝPIS EXTERIÉROVÝCH DVERÍ - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553789/download","filename":"26 VÝPIS EXTERÉROVÝCH OKIEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553790/download","filename":"27 VÝPIS EXT. ZASKLENÝCH STIEN - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553791/download","filename":"28 VÝPIS VNÚTORNÉHO ZÁBRADLIA - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553792/download","filename":"29 VÝPIS VONKAJŠIEHO ZÁBRADLIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553793/download","filename":"30 REZ J CEZ RAMPY - NOVÝ STAV - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553794/download","filename":"31 SCHODISKO A ZÁBRADLIA VÍRIVKY V BAZÉN HALE - R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553795/download","filename":"32 SCHODISKO A ZÁBRADLIA VÍRIVKY VO WELLNESSE - R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553796/download","filename":"ELI 02 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553797/download","filename":"ELI 03 1np bazen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553798/download","filename":"ELI 04 1pp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553799/download","filename":"ELI 05 1pp wellness.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553800/download","filename":"ELI 06 schema1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553801/download","filename":"ELI 07 schema2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553802/download","filename":"ELI TS .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553803/download","filename":"ELI VV - bazen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553804/download","filename":"ELI VV - wellness.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553805/download","filename":"00 zoznam dokumentácie - DRS - INTERIÉR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553806/download","filename":"1- KLADAČSKÝ VÝKRES PRE DLAŽBU-R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553807/download","filename":"2- KLADAČSKÝ VÝKRES PRE OBKLADY-R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553808/download","filename":"3- KLADAČSKÝ VÝKRES PRE OBKLADY-R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553809/download","filename":"4 - LAVIČKA - BAZÉNOVÁ HALA-R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553810/download","filename":"KAN 01 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553811/download","filename":"KAN 02 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553812/download","filename":"KAN 03 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553813/download","filename":"KAN 04 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553814/download","filename":"KAN 05 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553815/download","filename":"KAN 06 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553816/download","filename":"KAN MAT 1+2 ČASŤ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553817/download","filename":"KAN TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553818/download","filename":"MaR 01 - Technologická schéma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553819/download","filename":"MaR 02 - Rozvádzač DTR1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553820/download","filename":"MaR 03 - Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553821/download","filename":"MaR Káblová listina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553822/download","filename":"MaR Riadiaci systém.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553823/download","filename":"MaRTechnická správa .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553824/download","filename":"01_TS Statika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553825/download","filename":"02_TVAR_VÝSTUŽ_ZOSILENIA_PH2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553826/download","filename":"03_ZB_STENY_SAUNA_1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553827/download","filename":"04_TVAR_AKUMULACNEJ_NADRZE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553828/download","filename":"05_VV_AKUMULACNEJ_NADRZE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553829/download","filename":"06_TVAR_DOSIEK_1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553830/download","filename":"06b_DETAIL UPRAVY VYSTUZE V DILATACII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553831/download","filename":"07a_VV_DOSIEK_D1_1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553832/download","filename":"07b_VV_DOSIEK_D3_1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553833/download","filename":"08_TVAR_TRAMU_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553834/download","filename":"09-VV-TRAMU_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553835/download","filename":"10_TVAR_DOSIEK_TRAMOV_PLAVCIK_REV_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553836/download","filename":"11_VV_DOSIEK_TRAMOV_PLAVCIK_rev01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553837/download","filename":"12_ROZMIESTNENIE_VENCOV_V1-V3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553838/download","filename":"13a-VV-VENCOV_V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553839/download","filename":"13b-VV-VENCOV_V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553840/download","filename":"13c-VV-VENCOV_V3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553841/download","filename":"14_OCEĽOVÉ ÚNIKOVÉ SCHODISKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553842/download","filename":"15_KOTVENIE ZASKLENEJ STENY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553843/download","filename":"16_ OK PRE VÝŤAH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553845/download","filename":"16_ VÝKRES OCELOVÝCH STĹPOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553846/download","filename":"17_ OK PRE VÝŤAH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553847/download","filename":"18_ OK PRI PRESTUPE VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553848/download","filename":"Krycí list SO 01 STATIKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553849/download","filename":"BW Bazén TAb.č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553850/download","filename":"BW OCHL POTR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553851/download","filename":"BW SCH BAZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553852/download","filename":"BW SCH VIR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553853/download","filename":"BW TCH WELL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553854/download","filename":"BW TS Bazén a UV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553855/download","filename":"BW TS Wellness.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553856/download","filename":"BW VIR POTR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553857/download","filename":"UK 01 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553858/download","filename":"UK 02 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553859/download","filename":"UK 03 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553860/download","filename":"UK 04 V - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553861/download","filename":"UK 05 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553862/download","filename":"UK 06 V - R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553863/download","filename":"ÚK MAT 1.ČASŤ - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553864/download","filename":"ÚK MAT 2.ČASŤ - R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553865/download","filename":"UK TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553866/download","filename":"VZT 1.NP - R1 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553867/download","filename":"VZT 1.PP.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553868/download","filename":"VZT TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553869/download","filename":"ZTI 01 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553870/download","filename":"ZTI 02 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553871/download","filename":"ZTI 03 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553872/download","filename":"ZTI 04 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553873/download","filename":"ZTI MAT 1+2 časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553874/download","filename":"ZTI TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553875/download","filename":"BW VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553876/download","filename":"Kanalizácia - 1 časť - bazén.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553877/download","filename":"Kanalizácia - 2 časť - wellness.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553878/download","filename":"MaR Bazén.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553879/download","filename":"MaR Wellnes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553880/download","filename":"REKAPITULÁCIA CELK - výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553881/download","filename":"REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV 2( WELLNESS ) 2.časť - výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553882/download","filename":"REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE 2.ETAPA - BARDEJOV 2( BEZ WELLNESS )1.časť - výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553883/download","filename":"UK VV - 1 časť - bazén.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553884/download","filename":"UK VV - 2 časť - wellness.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553885/download","filename":"VZT VV - bazén.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553886/download","filename":"VZT VV - wellness.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553887/download","filename":"ZTI VV - 2 časť - wellness.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/821679/content/553888/download","filename":"ZTI VV -1 časť - bazén.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 28. Júl 2017 28. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856949/content/589743/download","filename":"Zmluva o dielo - C.C.S..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860600/content/606155/download","filename":"Cenová ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880859/content/597843/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk označených ako KRITÉRIA - Krytá plaváreň.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Júl 2017 28. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856947/content/589740/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880857/content/597797/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok - Krytá plaváreň.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846473/content/551637/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880862/content/597846/download","filename":"Zápisnica o vyhotovení ponúk - Krytá plaváreň.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×