Obstarávanie

Služobné uniformy MsP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 915,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 915,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35811200-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obstaranie služobnej uniformy saká, nohavice, košele, sukne, bundy, šiltovky, brigadírky,nášivky MsP. Počty nášiviek a veľkosti odevov sa upresnia úspešnému uchádzačovi. Realizácia dodávkypredmetu zákazky je vrátane dopravy, preto uchádzač zabezpečí aj dopravu na miesto dodania, pričom dovozdo miesta plnenia je súčasťou ceny.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SABRINA MODELLE, s.r.o. 1 3 915,00 Neuvedené EUR 7. Apríl 2017 86718

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na oznámenie oznamenie Služobné uniformy MsP 4. Január 2017 4. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č.4 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780322/content/588135/download","filename":"odpoved-ziadost o vysvetlenie 4-na zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č.6 17. Február 2017 17. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781131/content/590815/download","filename":"odpoved-ziadost o vysvetlenie 6-na zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č.2 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761809/content/487804/download","filename":"odpoved-ziadost o vysvetlenie 2-na zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č.1 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757859/content/472795/download","filename":"odpoved-ziadost o vysvetlenie 1 na zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č.7 17. Február 2017 17. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781134/content/590825/download","filename":"odpoved-ziadost o vysvetlenie 7-na zverejnenie.pdf"}]
Zápisnica zapisnica o vyhodnoteni ponuk §53ods9 14. Marec 2017 14. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788998/content/639823/download","filename":"Zapisnica_otvaranie ponuk+vyhodnotenie reverzna §53 ods 9.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informacia o vysledku §55ods2 14. Marec 2017 14. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788988/content/639769/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk §55ods2 -uniformy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786293/content/624748/download","filename":"informacia o otvarani ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 13. Apríl 2017 13. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615142/download","filename":"MAGS OVO 40751.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615143/download","filename":"1. Ident. údaje MsP Bratislava 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615144/download","filename":"2. Čestné vyhlásenie o zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjetkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615145/download","filename":"3. Čestné vyhlásenie o splnení podmienok §32 ods. 1 písm. g a písm. h.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615146/download","filename":"5. Čestné vyhlásenie o účtoch v iných bankách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615147/download","filename":"6. Zoznam uskutočnených zákaziek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615148/download","filename":"11. Vzorky - zoznam vzoriek v krabici.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615149/download","filename":"12. Čestné vyhlásenie o Bunde zimnej.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615150/download","filename":"13. Čestné vyhlásenie o Košeli s KR a Košeli s DR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615151/download","filename":"14. Protokol o skúškach 79-2016 - Fleece.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615152/download","filename":"15. Protokol o skúškach 84-2016 - Zimný softshell.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615153/download","filename":"16. Protokol o skúškach 51-2017 - Zimný softshell vodeodolnosť a paropriepustnosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615154/download","filename":"17. Potvrdenie o trojzložkovom mateirály - Zimný softshell.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615155/download","filename":"18. Protokol o skúškach 80-2016 - Tkanina SOS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615156/download","filename":"19. Protokol o skúškach 78-2016 - Tkanina PACK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615157/download","filename":"21. Protokol o skúškach 82-2016 - Podšívka CONDOR C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615158/download","filename":"22. Protokol o skúškach 85-2016 - Tkanina SAPOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615159/download","filename":"23. Protokol o skúškach 271-2016 - Tkanina SAPOR priedušnosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615160/download","filename":"24. Protokol o skúškach 81-2016 Letný softshell.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615161/download","filename":"25. Protokol o skúškach 50-2017 Letný softshell vodeodolnosť a paropriepustnosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615162/download","filename":"26. Protokol o skúškach 17-2017 - Pantone farby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615163/download","filename":"28. Vyhlásenie o väzbe pre materiálový list K-Kavarna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615164/download","filename":"30. Materiálový list na podšívku - VISCOSE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615165/download","filename":"31. Materiálový list na potný pásik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615166/download","filename":"32. Mateirálový list na kožu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615167/download","filename":"36. Zmluvné podmienky - Rámcová dohoda návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615168/download","filename":"37. Technická špecifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615169/download","filename":"38. Doklad o zábezpeke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615170/download","filename":"39. Kontaktná adresa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615171/download","filename":"40. Čestné yhlásenie o podiele v zákazke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615172/download","filename":"201 Protokol o skúškach PACK - vodeodolnosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806315/content/615173/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. December 2016 8. December 2016 []
Iný dokument k zákazke odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č.5 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780324/content/588145/download","filename":"odpoved-ziadost o vysvetlenie 5-na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda-uniformy MsP-17-00015 20. Apríl 2017 20. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/808861/content/623983/download","filename":"zmluva uniformy-sabrina modelle.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zapisnica §40ods12 14. Marec 2017 14. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788994/content/639804/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti §40 ods12.pdf"}]
Súťažné podklady SP Služobné uniformy MsP 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745286/content/398287/download","filename":"B.2 Opis predmetu zákazky doplnený 6.2.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745286/content/398288/download","filename":"SP uniformy 8.12.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745286/content/398289/download","filename":"JED-formular-uniformy.rtf.pdf"}]
Správa o zákazke §24 20. Apríl 2017 20. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/808855/content/623923/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odovodnenie nezrusenia postupu VO 14. Marec 2017 14. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788992/content/639785/download","filename":"odovodnenie nezrusenia VO-uniformy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č.3 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777956/content/575497/download","filename":"B.2 Opis predmetu zákazky doplnený 6.2.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777956/content/575498/download","filename":"odpoved-ziadost o vysvetlenie 3-na zverejnenie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×