Obstarávanie

KP Pasienky – oprava spŕch a WC


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
153 312,00
Konečná suma(Bez DPH):
153 312,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212210-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie stavebného diela KP Pasienky oprava spŕch a WC podľa projektu stavby . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné a zmluvné podmienky predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOHO GROUP, a.s. 2 153 312,00 Neuvedené EUR 2. August 2017 86832

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo č. 189/2017/T 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864955/content/633544/download","filename":"ZVEREJNENÁ ZMLUVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864955/content/633545/download","filename":"odkaz na zmluvu.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619256/download","filename":"SP STARZ_sprchy, WC_ uchádzačom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619257/download","filename":"Príloha č.1 Spôsob určenia ceny „KP Pasienky – oprava spŕch a WC“ MUŽI a ŽENY_rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619258/download","filename":"Príloha č.1 Spôsob určenia ceny „KP Pasienky – oprava spŕch a WC“ MUŽI a ŽENY_výkaz-výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619259/download","filename":"Príloha č.1 Spôsob určenia ceny „KP Pasienky – oprava spŕch a WC“ MUŽI_SÚHRNNÝ LIST STAVBY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619260/download","filename":"Zmluva_ SP STARZ_sprchy, WC_ uchádzačom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619261/download","filename":"Príloha č.1 Spôsob určenia ceny „KP Pasienky – oprava spŕch a WC“ MUŽI_ KRYCÍ LIST ROZPOČTU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619262/download","filename":"02 Buracie prace - sprchy zeny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619263/download","filename":"03 Navrhovany stav - sprchy muzi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619264/download","filename":"03A Druhova skladba - sprchy muzi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619265/download","filename":"06 Modulova skladba dlazby - sprchy zeny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619266/download","filename":"04 Navrhovany stav - sprchy zeny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619267/download","filename":"04A Druhova skladba - sprchy zeny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619268/download","filename":"05 Modulova skladba dlazby - sprchy muzi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619269/download","filename":"07 Modulova skladba obklady - sprchy muzi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619270/download","filename":"07A Modulova skladba obklady - sprchy muzi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619271/download","filename":"08 Modulova skladba obklady - sprchy zeny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619272/download","filename":"08A Modulova skladba obklady - sprchy zeny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619275/download","filename":"09 Vyskove pomery dlazby - sprchy muzi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619276/download","filename":"10 Vyskove pomery dlazby - sprchy zeny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619277/download","filename":"11 Detaily - D1_D2_D3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619278/download","filename":"12 Detail - D4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619280/download","filename":"12 Detail - D4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619281/download","filename":"13 tabulky vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807236/content/619282/download","filename":"TS SPRCHY.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z otvárania ponúk časť kritériá 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864887/content/633231/download","filename":"Zápisnica č.3 z otvárania ponúk časť kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864887/content/633232/download","filename":"hodnotenie komisiou - podmienky účasti príloha k zápisnici.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864896/content/633247/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 28. Máj 2017 28. Máj 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť kritériá 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831395/content/611675/download","filename":"Zápisnica č.3 z otvárania ponúk časť kritériá.pdf"}]
Zmluva Ponuka časť kritériá 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864974/content/633600/download","filename":"KP Pasienky - oprava spŕch a WC - kópia KRITÉRIÁ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Máj 2017 6. Máj 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie výsledku 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864891/content/633241/download","filename":"Oznámenie o výsledku Tradestone Slovakia s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864891/content/633242/download","filename":"Oznámenie o výsledku SOHO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk časť ostatné 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864882/content/633209/download","filename":"Zápisnica č.1 otváranie častí ponúk Ostatné_STARZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864882/content/633210/download","filename":"Zápisnica č.2 vyhodnotenie častí ponúk Ostatné_STARZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864882/content/633211/download","filename":"hodnotenie komisiou - podmienky účasti príloha k zápisnici.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka časť kritériá 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864963/content/633573/download","filename":"PONUKA_KRITERIA_final.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×