Obstarávanie

Oprava cestného mosta na Tr. arm. gen. L. Svobodu v Košiciach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
859 311,00
Konečná suma(Bez DPH):
859 311,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221111-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Uskutočnenie stavebných prác na oprave mostného objektu odstránenie existujúceho mostného zvršku vrátane stožiarov, časti spodnej stavby po hornú hranu prefabrikovanej nosnej konštrukcie mosta, odvodňovacích a bezpečnostných zariadení, zriadenie spriahovacej dosky, dobetonávky záverných múrikov a časti mostných krídiel, izolácia mostovky a hydroizolácie, vybudovanie nových ríms, vozovky s odvodnením a mostného príslušenstva, očistenie konštrukcií, výspravky, reprofilácia a nátery poškodených častí nosnej konštrukcie a spodnej stavby, celoplošný ochranný náter viditeľných častí spodnej stavby a nosnej konštrukcie, osadenie bezpečnostných zariadení, úpravy okolia mosta a. i. stavebné práce, poskytnutie súvisiacich služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
METROSTAV a.s. 5 859 311,00 Neuvedené EUR 21. August 2017 86902

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2017001782 15. Jún 2018 15. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996845/content/786746/download","filename":"Zmluvy_z2018000802w (3).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874766/content/569957/download","filename":"Sprava o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.5 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874774/content/570191/download","filename":"Inžinierske stavby.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Júl 2017 6. Júl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874771/content/570182/download","filename":"Metrostav.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874764/content/569950/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Jún 2017 6. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604386/download","filename":"SUT_PODKLADY_Oprava cest. mosta DH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604387/download","filename":"Príloha_1 Oprava cest. mosta DH - Zmluva o dielo - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604388/download","filename":"Oprava cest. mosta DH - Príloha č. 1 k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604389/download","filename":"Príloha_2 Oprava cest. mosta DH - Príloha č. 2 k ZoD Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604390/download","filename":"Príloha_3 Stav.povol. Oprava cest. mosta Tr. arm. gen. L. Svobodu v KE.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604391/download","filename":"Príloha_4 Oprava cest. mosta DH - Formulár - Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604392/download","filename":"Príloha_5_6 Oprava cest. mosta DH - Formulár A, B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604393/download","filename":"Priloha c_7_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604394/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604395/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604396/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604397/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604398/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604399/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604400/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604401/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604402/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604403/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604404/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604405/download","filename":"2016021501_Furča_most_C_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604406/download","filename":"DDZ Furca-1etapa_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604407/download","filename":"DDZ Furca-1etapa_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604408/download","filename":"DDZ Furca-2etapa_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604409/download","filename":"DDZ Furca-širšie_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829760/content/604410/download","filename":"DDZ Furca-ts.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.4 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874773/content/570187/download","filename":"Eurovia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Júl 2017 31. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/858389/content/593655/download","filename":"Informacia o vysledku_profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874772/content/570186/download","filename":"SMS.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874759/content/569940/download","filename":"Zapisnica_c_1_hodn_podmienky ucasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Kritéria 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874762/content/569945/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponúk cast Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874770/content/570180/download","filename":"C.M.R..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č.2017001782 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874775/content/570219/download","filename":"Zmluvy__z2017001782w.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia po skončení zmluvy 9. November 2018 9. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006330/content/877652/download","filename":"7 1 Suma skutocne uhradeneho plnenia_Metrostav_Oprava cest mosta DH-09_2018 (2).pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 15. Jún 2018 15. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996847/content/786749/download","filename":"7 2 Zoznam subdodavatelov_Metrostav_ Oprava cest mosta DH.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×