Obstarávanie

Rekonštrukcia mostného objektu č. 2244-001- most cez Kozinský potok v osade Kozinská, k.ú.Zázrivá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
143 477,00
Konečná suma(Bez DPH):
143 477,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221110-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Rekonštrukcia mostného objektu č. 2244-001 - most cez Kozinský potok v osade Kozinská, k. ú. Zázrivá podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Valbek, s.r.o., Tomášikova 35, 040 01 Košice. Ide o kompletnú rekonštrukciu a to zhotovením polrámovej doskovej konštrukcie svetlosti 7,935 m (kolmo 6,5 m). Zrealizuje sa prečistenie koryta potoka a okolia mosta a dôjde k spevneniu pomocou dlažby z lomového kameňa a k spevneniu záhozom. Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na úseku cesty III/2244 sa uskutoční výmena asfaltovej vrstvy vozovky v hrúbke cca. 50 mm. Spevní sa krajnica v nevyhnutnom rozsahu. Rozsah rekonštrukcie cesty III/2244 spolu s mostným objektom je 83,734 m. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 4 143 477,00 Neuvedené EUR 12. Október 2017 88032

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890451/content/633850/download","filename":"Rek.most.objektu cez Kozinský potok-kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890451/content/633851/download","filename":"Rek.most.objektu cez Kozinský potok-ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890434/content/633816/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890434/content/633817/download","filename":"vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_3078565229 (2).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890445/content/633839/download","filename":"Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890445/content/633840/download","filename":"Ostatne_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890445/content/633841/download","filename":"Ostatne_cast_2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648330/download","filename":"A_sprievodna_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648331/download","filename":"A_sprievodna_sprava_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648332/download","filename":"B1_Prehladna_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648333/download","filename":"B2_Celkova_situacia_stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648334/download","filename":"C1_Koordinacny_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648335/download","filename":"C2_DDZ_I_ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648336/download","filename":"C2_DDZ_II_ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648337/download","filename":"C2_DDZ_TECHNICKA_SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648338/download","filename":"C2_DDZ_TS_OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648339/download","filename":"C2_OBALKA_DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648340/download","filename":"C2_ZOZNAM_PRILOH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648341/download","filename":"101_1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648342/download","filename":"101_1_TS_OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648343/download","filename":"101_2_situacia_297x630.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648344/download","filename":"101_3_pozdlzny_profil_297x630.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648345/download","filename":"101_4_Vzorovy_priecny_rez_297x420.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648346/download","filename":"101_5_Priecne rezy_297x735.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648347/download","filename":"101_6_Vytycovaci_vykres_297x630.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648348/download","filename":"101_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648349/download","filename":"D1_101_OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648350/download","filename":"201_01_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648351/download","filename":"201_02_prehladny_vykres_existujuci_stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648352/download","filename":"201_03_prehladny_vykres_novy_stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648353/download","filename":"201_04_vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648354/download","filename":"201_05_vykres_tvaru_zakladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648355/download","filename":"201_06_vykres_vystuze_zakladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648356/download","filename":"201_07_vykres_tvaru_nosnej_konstrukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648357/download","filename":"201_08_vykres_vystuze_NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648358/download","filename":"201_09_vykaz_vystuze_ramovej_konstrukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648359/download","filename":"201_10_vykres_tvaru_a_vystuze_rims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648360/download","filename":"201_11_zabradlie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648361/download","filename":"201_12_upravy_v_okoli_mosta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648362/download","filename":"201_13_vykopovy_plan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648363/download","filename":"201_14_docasne_zatrubnenie_potoka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648364/download","filename":"201_15_postup_vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648365/download","filename":"201_16_hydrotechnicky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648366/download","filename":"201_17_staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648367/download","filename":"201_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648368/download","filename":"201_zoznam_priloh_201.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648369/download","filename":"E_Doklady_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648370/download","filename":"Ministerstvo obrany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648371/download","filename":"SKM_C30817041118090.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648372/download","filename":"SKM_C30817041118180.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648373/download","filename":"SKM_C30817041212590.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648374/download","filename":"K_plan_BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648375/download","filename":"K_plan_BOZP_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648376/download","filename":"2244-001_O_Vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648377/download","filename":"2244-001_hlavna_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648378/download","filename":"2244-001_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648379/download","filename":"Súťažné podklady Most - Zázrivá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633932/download","filename":"2. Ponuka - ostatné - zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633933/download","filename":"3. Ponuka - ostatné - identif. údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633934/download","filename":"4. Ponuka - ostatné - osobné postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633935/download","filename":"5. Ponuka - ostatné - ekon. a fin. postavenie cast.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633936/download","filename":"6. Ponuka - ostatné - ekon. a fin. postavenie cast.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633937/download","filename":"7. Ponuka - ostatné - referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633938/download","filename":"8. Ponuka - ostatné - osvedčenie a životopis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633939/download","filename":"9. Ponuka - ostatné - častné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633940/download","filename":"10. Ponuka - ostatné - návrh ymluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633941/download","filename":"11. Ponuka - ostatné - príloha k ZoD výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633942/download","filename":"12. Ponuka - ostatné - zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633943/download","filename":"13. Ponuka - ostatné - súhlas so sprac. osob. údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633944/download","filename":"14. Ponuka - ostatné - plná moc.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862019/content/616554/download","filename":"INO-Kriteria-21.08.2017-09-00h.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890430/content/633800/download","filename":"vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_3078565229 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890430/content/633801/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890432/content/633809/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_kriteria_3078565229.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890432/content/633811/download","filename":"Príloha č. 1 -návrhy-najn.cena.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816355/content/652441/download","filename":"INO-Ostatne-05.06.2017-11-00h.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890491/content/633957/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633899/download","filename":"1. Príloha D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633900/download","filename":"2. Príloha I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633901/download","filename":"3. Príloha A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633902/download","filename":"4. Príloha G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633903/download","filename":"5. Príloha C_ príloha VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633904/download","filename":"5. Príloha C_ ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633905/download","filename":"6. Príloha B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633906/download","filename":"7. Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633907/download","filename":"F_50-1000_30_AK (3).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia podľa § 55 ods. 2 ZVO 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876562/content/576811/download","filename":"Inf.povinnosť podľa § 55.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633828/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633829/download","filename":"Príloha č. 1 -návrhy-najn.cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633830/download","filename":"Príloha č.2a -sam.hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633831/download","filename":"Príloha č.2b -celkové hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633832/download","filename":"Príloha č.3 -celkové hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633833/download","filename":"vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_3078565229 (2).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Určenie PHZ 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816297/content/652162/download","filename":"PHZ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č. 200/2017 17. Október 2017 17. Október 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×