Obstarávanie

Obnova rádiokomunikačného systému


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 545 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 545 600,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32344210-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Obnova rádiokomunikačného systému - dodávka, inštalácia, testovanie, uvedenie do prevádzky a poskytovanie pozáručného servisu na dobu 2 rokov od uplynutia záručnej doby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TECHNISERV, s.r.o. 3 2 545 600,00 Neuvedené EUR 16. Október 2017 88521

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1 24. Október 2017 24. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892900/content/645131/download","filename":"Ponuka_Ostatné_uchadzač 1_Časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892900/content/645132/download","filename":"Ponuka_Ostatné_uchadzač 1_Časť2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892900/content/645133/download","filename":"Ponuka_Kriteria_uchadzac 1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy za rok 2017 19. Marec 2018 19. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955615/content/738414/download","filename":"Informácia o uhradenom plnení zmluvy_2017_Obnova rádiokomunikačného systému.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice z posúdenia splnenia podmienok účasti 24. Október 2017 24. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892976/content/645502/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti zo dňa 11.04.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892976/content/645503/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ úspešného uchádzača po e-aukcii_12012017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892976/content/645504/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ uchádzača na 2 mieste e-aukcie_23032017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892976/content/645505/download","filename":"Zápisnica z opätovného vyhodnotenia PÚ úspešného uchádzača_21082017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzača 3 24. Október 2017 24. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892948/content/645301/download","filename":"Ponuka_Ostatné_Uchádzač 3_Časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892948/content/645302/download","filename":"Ponuka_Ostatné_Uchádzač 3_Časť2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892948/content/645303/download","filename":"Ponuka_Kriteria_uchadzac 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2 24. Október 2017 24. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892928/content/645240/download","filename":"Ponuka_Ostatne_uchádzač 2_Časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892928/content/645241/download","filename":"Ponuka_Ostatne_uchádzač 2_Časť2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 19. Október 2017 19. Október 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 24. Október 2017 24. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892968/content/645357/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk ostatné zo dňa 28.01.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892968/content/645358/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti KRITÉRIÁ zo dňa 27.05.2016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. August 2017 28. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868129/content/651373/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhondotenia ponúk_Obnova rádiokomunikačného systému.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24. Október 2017 24. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892984/content/645557/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_21082017.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. Máj 2016 25. Máj 2016 []
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa povinnosti podľa §41 ods 1_Ostatné 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/309933/content/324738/download","filename":"Informácia týkajúca sa splnenia povinností §41 ods 1_Ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke v zmysle §21 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní 25. Október 2017 25. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/893319/content/646868/download","filename":"Správa o zákazke § 21_Obnova RCOM_zverejnené 25102017.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×