Obstarávanie

Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny – Regionálne územné systémy ekologickej stability pre vybrané okresy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 769 626,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 769 626,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71313000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny Regionálne územné systémy ekologickej stability (ďalej aj RÚSES), pre 42 vybraných okresov SR (NUTS LAU 1) odborne spôsobilou osobou v zmysle § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vrátane prerokovania na príslušnom okresnom úrade, odbore životného prostredia, zapracovanie pripomienok a ich odovzdanie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ESPRIT spol. s r.o. 4 2 769 626,00 Neuvedené EUR 16. Apríl 2018 94732

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo č. SAZP SERP/2018/43 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971690/content/683412/download","filename":"priloha č.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971690/content/683413/download","filename":"ZoD_Príloha_4_Zoznam klucových expertov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971690/content/683414/download","filename":"ZoD_Priloha_3_Subdodavatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971690/content/683415/download","filename":"ZoD_Priloha_2_Strukturovany_rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971690/content/683416/download","filename":"ZoD_Priloha_1_Opis_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971690/content/683417/download","filename":"zmluva RUSES.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/732989/content/455726/download","filename":"Vysvetlenie_c_1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - ostatné 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971660/content/683276/download","filename":"zapisnica otvaranie -ostatne.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - ostatne 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971666/content/683330/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie -ostatne.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. SAZP SERP/2018/43 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 16. November 2016 16. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/739150/content/483536/download","filename":"Vysvetlenie_c_3.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 12. Máj 2017 12. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820577/content/675388/download","filename":"06_informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - kriteria 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971668/content/683335/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia -kriteria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - kritériá 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971663/content/683282/download","filename":"zapisnica z otvarania - kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018 16. Január 2019 18. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018978/content/904165/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia - 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 - skupina dodávateľov 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 - skupina dodávateľov 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971657/content/683270/download","filename":"zapisnica - podmienky ucasti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 9. November 2016 9. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736838/content/472360/download","filename":"Vysvetlenie_c_2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Apríl 2018 18. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972109/content/684525/download","filename":"20180418_Sprava_o_zakazke_final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971670/content/683337/download","filename":"ESPRIT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 []
Iný dokument k zákazke Informácia k zverejňovaniu na profile 7. Október 2016 7. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/721928/content/403636/download","filename":"Informacia_k_zverejnovaniu_na_profile.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 4 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740361/content/489799/download","filename":"Vysvetlenie_c_4.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. November 2016 25. November 2016 []
Iný dokument k zákazke Zoznam známych subdodávateľov za rok 2018 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018990/content/903384/download","filename":"Zoznam subdodavatelov RUSES - 2018.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 5. Apríl 2018 5. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/964783/content/844945/download","filename":"3455_6000_2018_OD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.4 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971685/content/683398/download","filename":"LOMTEC.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×