Obstarávanie

Slovenské Kartingové Centrum


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 259 767,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 259 767,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45236113-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Slovenské kartingové centrum, a to nasledovné stavebné objekty: Spevnené plochy - závodná kartingová dráha, Hlavná budova

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RENOVIA, s.r.o. 1 2 259 767,00 Neuvedené EUR 17. Máj 2018 96295

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986191/content/748765/download","filename":"SKMBT_C22018051812191_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986191/content/748766/download","filename":"SKMBT_C22018051812191_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 26. Február 2018 26. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948479/content/694208/download","filename":"Odpovedˇ na zˇiadostˇ o vysvetlenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975420/content/698927/download","filename":"Informa´cia o otva´rani´ ponu´k.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov č. 2 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945549/content/774823/download","filename":"SP_jednoobalka.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov č. 3 26. Február 2018 26. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948475/content/694202/download","filename":"SP_OPRAVA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Február 2018 16. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944935/content/771936/download","filename":"SuPo_link.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov č. 1 16. Február 2018 16. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944938/content/771944/download","filename":"SP_OPRAVA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975425/content/698932/download","filename":"Informa´cia o vy´sledku vyhodnotenia ponu´k.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×