Obstarávanie

Prenájom osobných automobilov luxusnej triedy.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 022 972,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 022 972,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34111200-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ročný prenájom cca 50 kusov osobných automobilov luxusnej triedy so zvláštnym doplnkovým príslušenstvom a výbavou, voliteľným doplnkovým príslušenstvom a výbavou s následnou možnosťou ich odkúpenia po ročnom prenájme.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RIJA - Bavaria s.r.o. 1 882 880,00 Neuvedené EUR 6. Jún 2016 98400
RIJA - Bavaria s.r.o. 1 1 140 092,00 Neuvedené EUR 30. Máj 2017 98401

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - OSTATNÉ 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669722/content/394185/download","filename":"1. Zapisnica z otvarania ponuk - zverejnenie.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. SHNM-OD-2016/001259-001 k RD č. OVO2-2016/000056-2/3 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860672/content/606302/download","filename":"plnenie_SHNM-OD-2016_001259-001.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.3 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628200/content/468685/download","filename":"3. Vysvetlovanie súťažných podkladov č.3 - 29.02. 2016 - zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. SHNM_ZM_SHNM-OD-2016-001259-001_201 7. August 2017 7. August 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2016-000056-1-3 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669741/content/394263/download","filename":"7. Rámcová dohoda OVO2-2016_000056-1_3 - Group M, a.s., Bratislava - 20.5.2016 -zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.4 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669734/content/394249/download","filename":"10.Ponuka uchádzača - Group M,a.s.,BA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa §41 ods.1 - OSTATNÉ - 11.3.2016 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631968/content/516148/download","filename":"Informačná povinnosť podľa §41 ods.1 - OSTATNÉ - 11.3.2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669730/content/394210/download","filename":"8. Ponuka uchádzača - Motor-Car Bratislava spol. s r.o., BA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa §41 ods.1 - KRITÉRIÁ - 7.4.2016 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641771/content/691048/download","filename":"Informačná povinnosť podľa §41 ods.1 - KRITÉRIÁ - 7.4.2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669729/content/394202/download","filename":"7. Ponuka uchádzača - Porsche Slovakia spol. s r.o., BA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - KRITÉRIÁ 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669728/content/394199/download","filename":"5. Zapisnica z vyhodnotenia ponúk Kriteriá pred EA -zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669728/content/394200/download","filename":"6. Zapisnica z vyhodnotenia ponuk Kriteria po EA - zverejnenie.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 21 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669738/content/394261/download","filename":"12.Správa o zákazke § 21 - Prenájom osob.aut.lux.triedy - 27.05.2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.5 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669737/content/394257/download","filename":"11.Ponuka uchádzača - RIJA-Bavaria s.r.o., (NR) TN.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2016-000056-2-3 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669750/content/394272/download","filename":"8. Rámcová dohoda OVO2-2016_000056-2_3 - RIJA-Bavaria,s.r.o., Nitra - 20.5.2016 - zverejnenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z úvodného úplného vyhodnotenia ponúk - OSTATNÉ 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669726/content/394194/download","filename":"2.Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti § 33 - zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669726/content/394195/download","filename":"3. Zapisnica z úvodného úplného vyhod. podľa § 42 OSTATNÉ - zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-009 7. August 2017 7. August 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO2-2016-000056-3-3 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669755/content/394273/download","filename":"9. Rámcová dohoda OVO2-2016_000056-3_3 - Porsche Slovakia spol. s r.o. - 20.5.2016 - zverejnenie.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - KRITÉRIÁ 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669727/content/394198/download","filename":"4. Zapisnica otvaranie ponuk Kriteria - zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669731/content/394215/download","filename":"9.Ponuka uchádzača - Auto Palace Bratislava s.r.o., BA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656388/content/464519/download","filename":"1. Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk - 2.5.2016 ( ÚVO ).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 19. Február 2016 19. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624884/content/429936/download","filename":"2. Vysvetlovanie súťažných podkladov - č. 2 - 19.02. 2016 - zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.4 3. Marec 2016 3. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629672/content/487305/download","filename":"4. Vysvetlovanie súťažných podkladov č.4 - 03.03. 2016 - zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.1 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242901/content/107739/download","filename":"1. Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.1 - 10.2.2016 - zverejnenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242898/content/107707/download","filename":"0. SP Prenájom osob. automobilov luxus. triedy - zverejnenie.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. SHNM-OD-2017/000653-009 k RD č. OVO2-2016/000056-2/3 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860864/content/611231/download","filename":"plnenie_SHNM-OD-2017_000653-009.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×