Obstarávanie

Vibračný valec ručne vedený s hydrostatickým pohonom - nový, 2 ks


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
30 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 041,66
Zaplatené:
50.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
43312400-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
ks
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zariadenie na hutnenie asfaltových povrchov, zemniny a kameniva pomocou vlastnej váhy zariadenia a vibrácie; Zariadenie vibračné, ručne vedené

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Elektrický štart, Hodnota / charakteristika: Štandard; Technické vlastnosti: Manuálny štart, Hodnota / charakteristika: Pre prípad zlyhania elektrického štartu; Technické vlastnosti: Pohonný systém, Hodnota / charakteristika: plne hydraulický; Technické vlastnosti: Palivo, Hodnota / charakteristika: motorová nafta

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Prevádzková hmotnosť, Jednotka: kg, Minimum: 760, Maximum: 765, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Celková hmotnosť, Jednotka: kg, Minimum: 730, Maximum: 740, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prevádzková rýchlosť, Jednotka: km/h, Minimum: 0, Maximum: 3,6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Maximálny sklon, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Stúpavosť s vibráciou, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Stúpavosť bez vibrovania, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35; Technické vlastnosti: Frekvencia vibrácií, Jednotka: Hz, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 58; Technické vlastnosti: Odstredivá sila, Jednotka: kN, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21,8; Technické vlastnosti: Amplitúda, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,52; Technické vlastnosti: Statické lineárne zaťaženie, Jednotka: kg/cm, Minimum: 5,5, Maximum: 5,88, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výkon, Jednotka: kW, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,6; Technické vlastnosti: Menovitá rýchlosť, Jednotka: ot./min., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3000; Technické vlastnosti: Šírka plochy hutnenia, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 650; Technické vlastnosti: Objem nádrže na vodu, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 58; Technické vlastnosti: Objem hydraulickej kvapaliny , Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12,5; Technické vlastnosti: Objem nádrže na palivo, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Celková prevádzková šírka zariadenia, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 720, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prevádzková výška zariadenia so spusteným madlom, Jednotka: mm, Minimum: 1215, Maximum: 1220, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prevádzková dĺžka zariadenia so spusteným madlom, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2500; Technické vlastnosti: Priemer profilu behúňa kovového valca, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: Šírka behúňa, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 650; Technické vlastnosti: Vibrácia dlaní a rúk, Jednotka: m/s2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOLEX, s.r.o. 3 18 050,00 20% EUR 11. Apríl 2016 106266

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×