Obstarávanie

Oprava vnútornej kanalizácie s dodávkou dlažieb, obkladov a sanitárnych zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Základná škola
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
12 878,43
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45330000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je oprava vnútornej kanalizácie podvesením a dopojením do kanalizácie na prízemí, s dodávkou dlažieb, obkladov a sanitárnych zariadení.; Súčasťou prác sú všetky demontážne a búracie práce, dodávka a montáž nových sanitárnych zariadení, murárske práce, maliarske práce.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Búranie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 2. PSV - Práce a dodávky PSV, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 3. Zdravotech. vnútorná kanalizácia, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 4. Zdravotechnika - vnútorný vodovod, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 5. Zdravotechnika - zariaď. predmety, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 6. Vypracovanie projektovej dokumentácie , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 7. Demontáž a spätná montáž (príp. výmena) zariaďovacích predmetov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 8. Maliarske práce, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Búranie podkladového betónu, Jednotka: m³, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,23; Technické vlastnosti: 2. Búranie priečok (obmurovanie stupačiek), Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,59; Technické vlastnosti: 3. Obsekanie obkladov, Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 169,20; Technické vlastnosti: 4. Rezanie betónového krytu (hrúbka 150 - 200 mm), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,80; Technické vlastnosti: 5. Prierazy cez stropy (okolo stupačiek), Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200,00; Technické vlastnosti: 6. Demontáž liatiny, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12,00; Technické vlastnosti: 7. Demontáž PVC rúr, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,00; Technické vlastnosti: 8. Demontáž podlahových vpustov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,00; Technické vlastnosti: 9. Demontáž dverových krídel a prahov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9,00; Technické vlastnosti: 10. Vysekávanie rýh v tehlovom murive (hĺbka do 100 mm, šírka do 150 mm), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,00; Technické vlastnosti: 11. Demontáž splachovacích záchodov, Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,00; Technické vlastnosti: 12. Demontáž pisoárov, Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,00; Technické vlastnosti: 13. Demontáž umývadiel, Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,00; Technické vlastnosti: 14. Demontáž výleviek, Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,00; Technické vlastnosti: 15. Demontáž batérií nástenných, Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,00; Technické vlastnosti: 16. Demontáž zápachových uzávierok (drezov, umývadiel), Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,00; Technické vlastnosti: 17. Demontáž radiátorov, Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,00; Technické vlastnosti: 18. Zvislá doprava sute po schodoch (4x5,04 m), Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,24; Technické vlastnosti: 19. Vnútrostaveniskový presun búraných hmôt s naložením, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,03; Technické vlastnosti: 20. Vyvezenie odpadu (suť, komunálny odpad), Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,03; Technické vlastnosti: 21. Montáž odpadového potrubia - rúry (priemer do 315 mm), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38,00; Technické vlastnosti: 22. Montáž odpadového potrubia - kolená (priemer do 315 mm), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44,00; Technické vlastnosti: 23. Montáž odpadového potrubia - redukcie (priemer do 315 mm), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,00; Technické vlastnosti: 24. Montáž odpadového potrubia - odbočky (priemer do 315 mm), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15,00; Technické vlastnosti: 25. Montáž odpadového potrubia - presuvky (priemer do 315 mm), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17,00; Technické vlastnosti: 26. Montáž odpadového potrubia - prechodky (priemer do 315 mm), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,00; Technické vlastnosti: 27. Montáž odpadového potrubia - čist. tvarovky (priemer do 315 mm), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,00; Technické vlastnosti: 28. Montáž odpadového potrubia - objímky (priemer do 315 mm), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,00; Technické vlastnosti: 29. Montáž odpadového potrubia - podlahové vpusty (priemer do 315 mm), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,00; Technické vlastnosti: 30. Skúška tesnosti kanalizačného potrubia, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,00; Technické vlastnosti: 31. Dodávka a montáž záchodových mís voľne stojacich s príslušnestvom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,00; Technické vlastnosti: 32. Dodávka a montáž tlač. ventilov k pisoárom, Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,00; Technické vlastnosti: 33. Dodávka a montáž umývadiel, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,00; Technické vlastnosti: 34. Dodávka montáž držiakov (wc papier, madlá), Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,00; Technické vlastnosti: 35. Dodávka a montáž výleviek, Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,00; Technické vlastnosti: 36. Dodávka a montáž batérií nástenných, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,00; Technické vlastnosti: 37. Vodoinštalácie ostatné, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,00; Technické vlastnosti: 38. Spätná montáž radiátorov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,00; Technické vlastnosti: 39. Presun hmôt, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,53; Technické vlastnosti: 40. Výstuž zo zvarovaných sietí KARI (3,9 kg/1 m), Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,005; Technické vlastnosti: 41. Montáž podkladového betónu, Jednotka: m³, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,17; Technické vlastnosti: 42. Montáž YTONG - obmurovanie stupačiek (hrúbka 100 mm), Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,07; Technické vlastnosti: 43. Vnútorná omietka (hrúbka 20 mm), Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 74,79; Technické vlastnosti: 44. Penetrácia podkladu, Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 49,69; Technické vlastnosti: 45. Stierková izolácia a vyrovnávací poter, Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 49,69; Technické vlastnosti: 46. Dodávka a položenie dlažby + škárovanie, Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 49,69; Technické vlastnosti: 47. Adhézny mostík (pre obklad), Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 186,12; Technické vlastnosti: 48. Obklad do tmelu so škárovaním, Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 186,12; Technické vlastnosti: 49. Maľby stien dvojnásobné, Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 119,96; Technické vlastnosti: 50. Začistenie stien, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,00; Technické vlastnosti: 51. Spätná montáž prahov a dverí, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9,00; Technické vlastnosti: 52. Elektroinštalácie, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,00; Technické vlastnosti: 53. Presun hmôt, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,07; Technické vlastnosti: 54. Vyčistenie pracoviska, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,00

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ľubomír Srnka - MALKO 11 15 454,12 20% EUR 22. Jún 2016 111307

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×