Obstarávanie

Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
249 100 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
179 401 010,00
Zaplatené:
72.01%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
92350000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky Komplexné zabezpečenie stávok hazardnych hier a nelotériovych produktov sú služby v rozsahu uvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky a podľa podmienok zmluvy. Službami (ďalej len Služba) sa myslí komplexné zabezpečenie systému Hazardnych hier a zabezpečenie prevádzky Produktov poskytovanych Prevádzkami alebo Integrovanymi prevádzkovateľmi. Zabezpečenie prevádzky Produktov zahŕňa najmä, nie však vylučne, poskytnutie služieb súvisiacich s Technickym zariadením Prevádzok pre potreby prevádzkovania Produktov vrátane systémového a telekomunikačného prepojenia na informačny systém Objednávateľa, s tym súvisiaceho Spotrebného materiálu a zabezpečenie servisu Terminálov Prevádzok. Objednávateľ zároveň požaduje zabezpečenie komplexného manažmentu Transakcií a operácií uskutočňovanych prostredníctvom Terminálov Prevádzok alebo koncovych zariadení Integrovanych prevádzkovateľov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IGT Global Services Limited 2 179 401 010,00 Neuvedené EUR 20. Február 2019 239492

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ ZMLUV A O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU HAZARDNÝCH HIER 5. Marec 2019 5. Marec 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 5. Marec 2019 5. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028003/content/924160/download","filename":"navrh na plnenie kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Prístup k súťažným podkladom 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039512/content/873334/download","filename":" Pristup_SP_92-03-N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039512/content/917795/download","filename":" Pristup_SP_92-03.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zneme termínov na predkladanie a otváranie ponúk 30. Október 2018 30. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004424/content/874024/download","filename":"2018-OJS209-478498-sk-ts.pdf"}]
Súťažné podklady Prístup k dokumetom - prehľad v EVO 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1044885/content/815872/download","filename":"Pristup_Prehlad_EVO_92-03.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011788/content/889538/download","filename":"Zapisnica_z_OP.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov 31. Október 2018 31. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002447/content/842468/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002447/content/842469/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 31. December 2018 31. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016050/content/898489/download","filename":"INFORMACIA_VYSLEDOK_KSHHaNP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Marec 2019 5. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028005/content/924161/download","filename":"SPRAVAoZAKAZKE_KSHHaNP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 417115.pdf 12. November 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006774/content/888329/download","filename":"Odpovede na otázky VO 417115.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 5. Marec 2019 5. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028002/content/924159/download","filename":"F1_NavrhPlnenieKriterii_Podpisane_IGT.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnico o vyhodnotení ponúk 5. Marec 2019 5. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028001/content/924158/download","filename":"Zapisnica_z_HP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Zväzok I - aktualizácia 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004937/content/874720/download","filename":"SP_ZVAZOK-I_AKTUALIZOVANY.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetľovanie - otázky a odpovede 31. Október 2018 31. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004729/content/874400/download","filename":"Prehlad_otazok_odpovedi_KSHHaNP.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×