Osoba

Ing. Zsolt Szabó


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Zsolt Szabó
Adresa:
Jarabinková 5 Komárno 94504
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Vek:
53 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
4
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
143
Zmlúv:
157
V celkovej hodnote:
27,195,111 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
AGROSERVIS – TECHNOLÓGIE, spol. s r.o. 36519421 Áno
Agroservis - Západ s.r.o. 46153551 Áno
Agroservis - Stred s.r.o. 45689792 Áno
AGROSERVIS spol. s r.o. 31441751 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
AGROSERVIS – TECHNOLÓGIE, spol. s r.o. 36519421 Áno
Agroservis - Západ s.r.o. 46153551 Áno
Agroservis - Stred s.r.o. 45689792 Áno
AGROSERVIS spol. s r.o. 31441751 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Jozef Šimončík SHR Modernizácia zberovej techniky obilnín a olejnín 285,000 EUR 30. Jún 2015
Martin Kubulák Investície do strojov na pestovanie zeleniny 155,200 EUR 4. September 2014
AGROTERRA, spol. s r.o. Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín 348,000 EUR 13. September 2015
AGRODRUŽSTVO Rišňovce, družstvo Dodanie kombajnu pre AGRODRUŽSTVO Rišňovce 294,505 EUR 15. Júl 2015
PIAL - AGRO, s.r.o. Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby 47,750 EUR 10. Marec 2016
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Mulčovač pre údržbu krajníc s kladivami 6,900 EUR 9. Február 2021
Nitriansky samosprávny kraj Nákup Traktora 66,667 EUR 30. Marec 2017
Obec Vavrečka Kolesový traktor s čelným nakladačom a s príslušenstvom 103,333 EUR 9. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Teleskopický manipulátor 96,135 EUR 27. September 2021
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby 335,808 EUR 26. Marec 2015
František Neméthy Obstaranie techniky na pestovanie zeleniny 69,807 EUR 25. August 2014
MKM-STRED, spol. s r.o. Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby MKM-STRED, spol. s r.o. 301,265 EUR 5. August 2014
Nová Bodva družstvo Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín 254,000 EUR 11. September 2015
Obec Dvorníky-Včeláre „Dodávka komunálnej techniky pre obec Dvorníky-Včeláre“ 78,404 EUR 29. November 2017
Obec Dvorníky-Včeláre „Dodávka komunálnej techniky pre obec Dvorníky-Včeláre“ 18,051 EUR 29. November 2017
Obec Podbrezová Traktor a malotraktor s príslušenstvom 119,874 EUR 23. Október 2020
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Kolesový traktor 103,700 EUR 19. Február 2021
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Nákup mulčovacieho zariadenia za traktor 6,400 EUR 5. Máj 2017
Ing. Ľuboš Miklovič - LM FARM Ing. Ľuboš Miklovič - LM Farm - Dodávka strojov. 40,000 EUR 16. September 2014
Alžbeta Baginová - Farma Bagin Obstaranie kolesového traktora 81,420 EUR 18. August 2014
GEMERPLUS, s.r.o. Nákup kombajnu pre spoločnosť GEMERPLUS s.r.o. 350,000 EUR 13. Júl 2015
Obec Pružina Technologické vybavenie zberného dvora 159,917 EUR 21. December 2018
Obec Vasiľov Technologické vybavenie zberného dvora 98,325 EUR 14. December 2018
Ovocinárske družstvo Bonum Traktor do ovocných sadov so samochodným ovládaním 49,400 EUR 14. Február 2020
Obec Kocurany Komunálny traktor s príslušenstvom 81,583 EUR 28. November 2017
Obec Lazany Strojné vybavenie zberného dvora 0 EUR 26. Júl 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Dodávka nového traktora 26,500 EUR 6. Máj 2016
Obec Vasiľov Technologické vybavenie zberného dvora - technológia 95,817 EUR 24. Apríl 2018
Obec Zuberec Technologické vybavenie zberného dvora - technológia 208,317 EUR 24. Apríl 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Kolesový traktor 0 EUR 9. Máj 2018
Obec Poruba Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov - strojové vybavenie 248,025 EUR 11. August 2021
PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo Obstaranie techniky pre ovocinársku produkciu 255,050 EUR 12. September 2014
PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo Obstaranie techniky pre ovocinársku produkciu 138,390 EUR 12. September 2014
Anton Édes Modernizácia farmy - Anton Édes 150,491 EUR 16. September 2014
AGRO - MAT, s.r.o. Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby AGRO – MAT, s.r.o. 201,366 EUR 5. August 2014
Obec Nálepkovo Traktor s čelným nakladačom a nosičom kontajneru - 1 ks 66,658 EUR 24. Október 2018
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. Obstaranie lesnej techniky. 61,356 EUR 9. September 2019
Obec Geča Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Geča 137,280 EUR 6. Marec 2020
Obec Geča Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Geča 12,460 EUR 6. Marec 2020
Jozef Sádovský, SHR Modernizácia pestovania zeleniny 60,430 EUR 2. September 2014
HENSIL, s.r.o. Modernizácia fariem HENSIL, s.r.o. 46,976 EUR 9. September 2014
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo Modernizácia strojového vybavenia RD Cerovan, družstvo 90,398 EUR 17. September 2014
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo Modernizácia strojového vybavenia RD Cerovan, družstvo 8,583 EUR 17. September 2014
Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy Obstaranie kombajnu pre PD Bátorove Kosihy 355,195 EUR 20. Júl 2015
LEVSEM, spol. s r.o. Obstaranie kombajnu LEVSEM 349,732 EUR 27. Júl 2015
Obec Hruštín Technológia pre projekt: Zberný dvor na separáciu odpadu- obec Hruštín 153,630 EUR 15. August 2018
Obec Hruštín Technológia pre projekt: Zberný dvor na separáciu odpadu- obec Hruštín 31,850 EUR 15. August 2018
Obec Hruštín Technológia pre projekt: Zberný dvor na separáciu odpadu- obec Hruštín 36,250 EUR 15. August 2018
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo Poľnohospodárska technika 1,544,694 EUR 18. Apríl 2016
Ing. Ján Jelen Obstaranie poľnohospodárskej techniky 196,501 EUR 20. Október 2014
PIAL - AGRO, s.r.o. Modernizácia strojového vybavenia PIAL-AGRO, s.r.o 38,000 EUR 8. August 2014
PIAL - AGRO, s.r.o. Modernizácia strojového vybavenia PIAL-AGRO, s.r.o 36,000 EUR 8. August 2014
Poľnofarma MOGBI, spol. s r.o. Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín 380,600 EUR 11. September 2015
Obec Ňárad Obstaranie komunálnej techniky - Obec Ňárad 83,292 EUR 28. November 2017
Obec Vasiľov Technologické vybavenie zberného dvora 98,325 EUR 21. December 2018
Obec Zuberec Technologické vybavenie zberného dvora 200,000 EUR 13. December 2018
Obec Zuberec Technologické vybavenie zberného dvora 200,000 EUR 21. December 2018
Obec Pružina Technologické vybavenie zberného dvora 159,917 EUR 14. December 2018
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Mulčovač 22,690 EUR 6. Október 2020
VITALITA n.o. Komunálny traktor John Deere 1026R alebo jeho ekvivalent s príslušenstvom na lízing 29,575 EUR 30. September 2016
Obec Pružina Technologické vybavenie zberného dvora - technológia 155,817 EUR 24. Apríl 2018
Obec Kozárovce Zberný dvor - technické vybavenie 184,167 EUR 26. Apríl 2018
BÁLINT a spol. s r.o. Dodanie poľnohospodárskych strojov 229,670 EUR 18. November 2014
Ing. Pavol Gunár Poľnohospodárska technika 110,384 EUR 2. December 2014
Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Soblahov Obstaranie techniky do ovocných sadov 45,972 EUR 9. Október 2014
Poľnohospodárske družstvo Kosihovce "PD Kosihovce - Dodávka strojov" 80,600 EUR 12. August 2014
N - Lél, a.s. Dodanie kombajnu s príslušenstvom 447,357 EUR 10. September 2015
Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove Dodanie kombajnu s príslušenstvom 447,357 EUR 10. September 2015
MVL AGRO, spol s r.o. Nákup strojov do živočíšnej výroby pre spoločnosť MVL AGRO, s.r.o. 346,711 EUR 10. Júl 2015
Poľno SME, s.r.o. Kombajn 351,762 EUR 10. Júl 2015
FaRM, s.r.o. Pozberová linka – sušička zrnín 179,500 EUR 16. August 2016
Nitriansky samosprávny kraj "Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia priestorov praktického vyučovania v COVaP" - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice 524,943 EUR 19. November 2020
RÓCZHÁZA s.r.o. Zakladanie pestovania zeleniny 27,964 EUR 8. September 2014
Roľnícke družstvo Starý Tekov Obstaranie kombajnu pre RD Starý Tekov 306,583 EUR 27. Júl 2015
Technická univerzita v Košiciach Zberný kôš na malotraktor JOHN DEERE 268/DB 1026R 6,700 EUR 12. Máj 2016
Mesto Turzovka Nesený ramenový mulčovač 6,750 EUR 15. Jún 2016
Viera Šuvadová Modernizácia farmy pre SHR Viera Šuvadová 114,777 EUR 4. September 2014
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 852,354 EUR 5. August 2014
VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o. Nákup traktora 45,388 EUR 18. August 2014
Jozef Petík SHR Nákup poľnohospodárskych strojov 584,347 EUR 30. August 2016
Obec Veličná Technologické vybavenie zberného dvora 103,417 EUR 14. December 2018
Obec Sokolce Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Sokolce 137,280 EUR 21. Január 2020
Obec Sokolce Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Sokolce 9,840 EUR 21. Január 2020
Mesto Gbely Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 0 EUR 15. December 2017
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Vretenová kosačka John Deere 2653B so záberom 185 cm alebo ekvivalent 16,000 EUR 18. Júl 2016
Družstvo AGRA Litava Modernizácia strojového vybavenia Družstvo AGRA Litava 90,398 EUR 17. September 2014
Družstvo AGRA Litava Modernizácia strojového vybavenia Družstvo AGRA Litava 9,380 EUR 17. September 2014
Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál 1,302,969 EUR 5. August 2014
PD Gbely, a.s. Teleskopický manipulátor 84,600 EUR 11. Máj 2016
Agrodružstvo Kameničná Samochodný postrekovač 287,740 EUR 8. November 2016
Obec Brestovec Obstaranie strojno-technologického vybavenia – obec Brestovec 140,360 EUR 27. Marec 2017
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Komunálny traktor s príslušenstvom 34,333 EUR 17. December 2018
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Komunálny traktor JD1026R s menovitým výkonom 18,5 kW s príslušenstvom 17,057 EUR 8. December 2017
Mesto Detva Nákup technológie na zber a úpravu mestskej zelene 36,000 EUR 1. Jún 2016
Obec Budkovce Traktor na komunálne účely 18,800 EUR 28. November 2016
Obec Bohunice Technologické vybavenie zberného dvora - technológia 119,983 EUR 24. Apríl 2018
Zoltán Uhrík Modernizácia strojového vybavenia pri pestovaní zeleniny 245,925 EUR 18. December 2014
Csank Štefan SHR Technika na pestovanie a zber zeleniny 143,781 EUR 16. Október 2014
Poľnohospodárske družstvo Veľké Ludince Modernizácia strojového vybavenia do vinohradu - PD Veľké Ludince 129,000 EUR 26. August 2014
Obec Domaniža Technologické vybavenie zberného dvora 150,000 EUR 18. December 2018
Obec Bohunice Technologické vybavenie zberného dvora 124,992 EUR 14. December 2018
Poľnohospodárske družstvo Mestečko Poľnohospodárska technika a pestovanie drobného ovocia 87,135 EUR 24. November 2014
AGRO Divízia s.r.o. Selice Obstaranie kombajnu AGRO Divízia 247,380 EUR 16. Júl 2015
AGROSEV, spol. s r.o. Obstaranie poľnohospodárskej techniky- predmet zákazky sa delí na šesť častí: I. časť rozdeleného predmetu zákazky - 2 traktory; predpokladaná hodnota zákazky : 176 000 Eur bez DPH II. časť rozdeleného predmetu zákazky postrekovač;predpokladaná hodnota z 175,970 EUR 28. November 2014
AGROSEV, spol. s r.o. Obstaranie poľnohospodárskej techniky- predmet zákazky sa delí na šesť častí: I. časť rozdeleného predmetu zákazky - 2 traktory; predpokladaná hodnota zákazky : 176 000 Eur bez DPH II. časť rozdeleného predmetu zákazky postrekovač;predpokladaná hodnota z 319,950 EUR 28. November 2014
ANDORA s.r.o. Modernizácia farmy - ANDORA s.r.o.-strojno - technologické vybavenie. 318,786 EUR 16. September 2014
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám Modernizácia fariem POD Abrahám 467,817 EUR 16. September 2014
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo Vinohradnícky traktor a mulčovač 53,760 EUR 14. August 2014
Poľnohospodárske družstvo Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín 315,745 EUR 11. September 2015
ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo Technika pre špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu 158,506 EUR 14. September 2015
Radovan Čičko - REGNUM Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby 49,995 EUR 22. Júl 2015
Poľnohospodárske družstvo Komoča Modernizácia fariem - kombajn - PD Komoča 277,683 EUR 24. Júl 2015
Obec Gabčíkovo Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu 78,380 EUR 12. Marec 2019
Obec Gabčíkovo Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu 93,270 EUR 12. Marec 2019
Obec Bohunice Technologické vybavenie zberného dvora 124,992 EUR 21. December 2018
Obec Malý Krtíš Technická vybavenosť zberného dvora v obci Malý Krtíš 40,000 EUR 6. August 2020
Obec Malý Krtíš Technická vybavenosť zberného dvora v obci Malý Krtíš 600 EUR 6. August 2020
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Mulčovač pre údržbu krajníc KUHN - TB 211 Select s kladivami alebo ekvivalent 6,999 EUR 28. Apríl 2017
Obec Šutovce Komunálny traktor s príslušenstvom 83,250 EUR 28. November 2017
Agrofarm ELNOR, s.r.o. Obstaranie strojno - technologického vybavenia - Agrofarm ELNOR, s.r.o. 762,045 EUR 12. September 2014
Krížový dvor s.r.o. Obstaranie strojového vybavenia do plantáže drobného ovocia 53,568 EUR 8. September 2014
Agrodružstvo Kameničná Mulčovač poľných plodín 22,270 EUR 25. August 2014
Ferenc Csepregi Modernizácia farmy - Ferenc Csepregi 33,643 EUR 16. September 2014
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Nákup kolesového traktora s radlicou a rozmetadlom - sypačom na lízing 37,320 EUR 28. Október 2015
Stredná odborná škola Kolesový traktor s príslušenstvom. 165,942 EUR 20. September 2016
Obec Rabčice Technologické vybavenie zberného dvora 206,658 EUR 14. December 2018
NOVOVITAL profesionálny kosiaci stroj na trávu John Deer 1550 Terrain Cut ( 1ks) + kosiace zariadenie Fastback 158cm ( 1ks) 16,900 EUR 19. Apríl 2017
Obec Demänovská Dolina Úžitkové vozidlo 21,880 EUR 7. Október 2016
Ing. Robert K o v á c s Kolesový traktor 198,900 EUR 30. September 2014
Ferenc Csepregi Modernizácia farmy - Ferenc Csepregi 391,977 EUR 16. September 2014
Agrikolt, s.r.o. Obstranie strojno-technologického vybavenia II 157,253 EUR 23. Júl 2014
Závodisko, š.p. Samochodná kosačka s predným žacím ústrojenstvom, zberným vyklápacím košom a klimatizovanou kabínou 38,147 EUR 16. Máj 2015
Združenie obcí Púchovská dolina Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu Združenie obcí Púchovská dolina. 139,097 EUR 25. Júl 2018
Združenie obcí Púchovská dolina Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu Združenie obcí Púchovská dolina. 48,760 EUR 25. Júl 2018
Združenie obcí Púchovská dolina Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu Združenie obcí Púchovská dolina. 15,692 EUR 25. Júl 2018
Obec Rabčice Technologické vybavenie zberného dvora 206,658 EUR 21. December 2018
Obec Patince Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Patince 115,180 EUR 20. Február 2020
Obec Kráľová pri Senci Traktor vrátane príslušenstva 0 EUR 12. Apríl 2017
Mesto Gbely Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 0 EUR 23. Máj 2017
OPTIMUS s.r.o. Modernizácia strojového vybavenia pri pestovaní zeleniny 205,113 EUR 20. Január 2015
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 973,010 EUR 5. August 2014
Poľnohospodárske družstvo KOLTA Obstaranie kolesových traktorov a mulčovačov 315,313 EUR 11. August 2014
Víno Levice s.r.o. Dodávka strojno - technologických vinohradníckych zariadení 348,000 EUR 10. Júl 2014
Ing. Zoltán Horváth Modernizácia fariem - kombajn - Ing. Zoltán Horváth 250,160 EUR 24. Júl 2015
AGRO - PONIKY, s.r.o. Technologická modernizácia živočíšnej výroby 198,317 EUR 23. August 2016
Bratislavské regionálne ochranárske združenie Nákup dvoch traktorov s príslušenstvom 199,257 EUR 16. August 2018
Obec Domaniža Technologické vybavenie zberného dvora 147,917 EUR 21. December 2018
Zoologická záhrada Motorové vozidlá kategórie T1 39,500 EUR 5. Máj 2016
Obec Veličná Technologické vybavenie zberného dvora - technológia 102,408 EUR 24. Apríl 2018
Poľnohospodárske družstvo Dodanie poľnohospodárskych strojov 150,422 EUR 18. December 2014
Barnabáš Danko Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín 212,394 EUR 11. September 2015
FORAGRO s.r.o. Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom pre FORAGRO s.r.o. 369,814 EUR 21. Júl 2015
Podielnícke družstvo Horná Lehota Technika na farmu 85,360 EUR 29. Máj 2015
Bratislavské regionálne ochranárske združenie Nákup traktora a prídavných zariadení 79,302 EUR 21. Apríl 2017
Obec Domaniža Technologické vybavenie zberného dvora - technológia 148,317 EUR 24. Apríl 2018
Obec Rabčice Technologické vybavenie zberného dvora - technológia 208,317 EUR 24. Apríl 2018
Obec Mostová Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom 103,333 EUR 18. September 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×