Osoba

Stanislav Patrikeev


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Stanislav Patrikeev
Adresa:
Vernadského 27 Moskva 119331
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Vek:
46 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
3
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
16
Zmlúv:
17
V celkovej hodnote:
81,387,754 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
ŠKODA J.S. a.s. 25235753 Áno
ŠKODA SLOVAKIA, a.s. 34120220 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Slovenské elektrárne, a.s. Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety 1,084,500 EUR 1. December 2014
Slovenské elektrárne, a.s. Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety, časť II. - RZ č.4600010530 III. Kv 2015 127,500 EUR 30. September 2015
Slovenské elektrárne, a.s. Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety 127,500 EUR 1. December 2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Odborné prehliadky, odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích. Úradné skúšky vyhradených technických zariadení. 117,166 EUR 30. Jún 2017
Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. Nákup technológie na výrobu zariadení pre vodohospodársku výstavbu (EVO) 10,065,000 EUR 16. September 2014
Slovenské elektrárne, a.s. čiastkové obj. k Rámcovej Zmluve č. 4600010530 II. Kv. 2015 - ND na pohony HRK - časť 002 255,000 EUR 30. Jún 2015
Slovenské elektrárne, a.s. Pohony Havarijnej regulačnej a kompenzačnej kazety so snímačom polohy, s minimálnou životnosťou 25 kampaní na reaktore. 12,648,000 EUR 10. Január 2017
Slovenské elektrárne, a.s. KOORDINÁCIA ROZHRANÍ JADROVEJ ELEKTRÁRNE TYPU VVER440-213 21,000,000 EUR 27. November 2014
Slovenské elektrárne, a.s. Náhradné diely pre Havarijnú regulačnú kazetu – Elektromotory pohonu 1,755,000 EUR 19. November 2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy a údržba žeriavov, elektrických kladkostrojov a regálových zakladačov 280,440 EUR 31. Október 2017
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy a údržba žeriavov, elektrických kladkostrojov a regálových zakladačov 71,159 EUR 31. Október 2017
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov 399,739 EUR 8. Marec 2021
Slovenské elektrárne, a.s. SLUŽBY KOORDINÁCIE A RIADENIA PROJEKTU, INŽINIERSTVA, MONTÁŽE, SKÚŠOK A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 23,171,250 EUR 4. November 2015
Slovenské elektrárne, a.s. Náhradné diely pre Havarijnú regulačnú kazetu časť elektromotory pohonu čiastkové objednávky k R Z č. 4600010565 I. Kv 2015 1,755,000 EUR 31. Marec 2015
Slovenské elektrárne, a.s. Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety, časť II. - RZ č.4600010530 I. Kv 2015 76,500 EUR 31. Marec 2015
Slovenské elektrárne, a.s. Podpora pri výkone funkčných skúšok 8,000,000 EUR 15. Marec 2016
Slovenská akadémia vied (SAV) Zhotovenie špeciálnych výrobkov a zariadení ako celok pre výskumné, experimentálne a vývojové účely 454,000 EUR 23. September 2015

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×