Osoba

Ing. Jaroslav Molda


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Jaroslav Molda
Adresa:
Tichá 2 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
46 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
10
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
112
Zmlúv:
112
V celkovej hodnote:
86,837,341 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
GEMMA CONSULTING, a.s. 45605076 Áno
Ing. Jaroslav Molda 40619443 Nie
NATOSTAV s. r. o. 44540183 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
PAMOL, s.r.o. 35946717 Nie
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 36555801 Áno
GEMMA CONSULTING, a.s. 45605076 Áno
C.E.I. consulting a.s. 35926856 Áno
PAMOL, s.r.o. 35946717 Nie
BYIMPEX s. r. o. 47475153 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
SS-GROUPE, s.r.o. Mäsovýroba - rozrábka 2,114,213 EUR 19. Február 2016
Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. Rekonštrukcia skladových priestorov pre skladovanie muštov a ovocných štiav_MVS 532,382 EUR 14. Október 2014
Jaroslav Sivý - SIBA Stavebné úpravy objektu pre spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov Farma Myslina 487,592 EUR 19. August 2014
KROK, spol. s r.o. Dodávka teleskopického nakladača pre spoločnosť KROK spol. s r.o. 92,560 EUR 22. Február 2016
András Fazekas, PhD. Sklad ovocia a zeleniny 1,198,648 EUR 29. September 2014
Jaroslav Sivý - SIBA Modernizácia fariem - stroje- Rodinná farma Myslina 77,000 EUR 7. Október 2014
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky Stavebné úpravy telocvične gymnázia Nové Zámky 1,032,276 EUR 8. Október 2014
Jaroslav Sivý - SIBA Modernizácia fariem- Jaroslav Sivý SIBA -výsadba 157,835 EUR 17. Október 2014
Hindický, s.r.o. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - Hindický s.r.o. 1,110,598 EUR 19. August 2014
SS-GROUPE, s.r.o. Dodávka technológie a zariadenia pre spracovanie mäsa - zmena 260,803 EUR 21. December 2015
Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo V e l i č n á Zlepšenie vodného hospodárstva a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty PS Veličná. 810,000 EUR 22. Október 2015
Agropole, s.r.o. Hotel BUTORKY 2,980,499 EUR 28. Marec 2016
Obec Betliar Chodník pre peších Betliar 162,582 EUR 16. Marec 2016
Nitriansky samosprávny kraj Rekonštrukcia budov školy - objekt A a E - Gymnázium Nové Zámky 1,092,360 EUR 3. Apríl 2019
Nitriansky samosprávny kraj Rekonštrukcia KS "SOS" Hurbanovo na špecializované zariadenie pre autistov 349,236 EUR 16. Marec 2020
SDP "Kremeň", s.r.o. SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV 1,993,708 EUR 4. Júl 2016
DASPET, s.r.o. Pivovar Kremnica 1,928,264 EUR 19. Február 2016
KROK, spol. s r.o. Úprava priestorov sýpky na pálenicu 1,975,000 EUR 19. Júl 2016
András Fazekas, PhD. Modernizácia fariem- András Fazekas, PhD. 290,315 EUR 6. Október 2014
Damira, s.r.o. Modernizácia fariem - stroje- Damira, s.r.o. 243,810 EUR 17. Október 2014
Optima consulting s.r.o. Drevenice Terchová - dostavba komplexu cestovného ruchu s celoročným využitím v Malej Fatre 1,498,000 EUR 21. August 2015
Kolozsi Ranch, s. r. o. Zázemie záprahového klubu s vidieckym turizmom 1,483,593 EUR 21. Marec 2016
Obec Babiná Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Babiná I. etapa 98,960 EUR 16. Marec 2016
SS-GROUPE, s.r.o. Dodávka technológie a zariadenia pre spracovanie mäsa 1,458,244 EUR 13. August 2014
TENIS CENTRUM, s.r.o. Modernizácia Hotel Tenis 221,150 EUR 6. Máj 2015
Bryndziareň, s.r.o. Technológia na spracovanie mlieka 321,358 EUR 16. August 2016
STYLFAN s.r.o. Rekonštrukcia pekárne 1,993,012 EUR 16. Február 2016
Jaroslav Sivý - SIBA STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU PRE USKLADNENIE OVOCIA - Jaroslav Sivý 338,479 EUR 30. December 2014
LIGNUM, s.r.o. Modernizácia fariem - Technológia- Lignum s.r.o. 552,817 EUR 15. Október 2014
JRS - Agri, s.r.o. Modernizácia fariem - sklad - JRS - Agri, s.r.o. 1,498,757 EUR 14. Október 2014
Agro Palárikovo, s.r.o. Modernizácia fariem - Agro Palárikovo, s.r.o. 701,768 EUR 17. Október 2014
Damira, s.r.o. Modernizácia fariem - stavba- Damira, s.r.o. 1,254,677 EUR 17. Október 2014
Beata Janštová Modernizácia fariem - stroje - Beata Janštová 443,050 EUR 16. September 2014
ZARA - S, s.r.o. Rekonštrukcia skladu ovocia 997,115 EUR 19. Február 2016
HENSIL, s.r.o. Uskladnenie a pozberová úprava zeleniny 506,250 EUR 29. September 2014
RAB, s.r.o. Sklad na pozberovú úrodu zeleniny - RAB s.r.o. Semerovo 902,569 EUR 29. September 2014
MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o. KLIMATIZOVANÝ SKLAD OVOCIA - Morus Kalmay 1,499,589 EUR 16. Október 2014
Agro-Farm Weber, s. r. o. MODERNIZÁCIA FARMY AGRO-FARM WEBER S.R.O. 1,301,236 EUR 17. Október 2014
Obec Brodzany Chodník pri ceste II/593 - Brodzany 99,929 EUR 16. Marec 2016
Attila Bartalos - ZEL-FRUKT Modernizácia fariem - stavba- Attila Bartalos 551,327 EUR 2. Október 2014
Pozemkové spoločenstvo - Urbár Zuberec Obnova lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami PS urbár Zuberec 109,283 EUR 22. Október 2015
Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo Výstavba protipožiarnej nádrže a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty PS Zabiedovo 527,999 EUR 22. Október 2015
Mesto Nové Zámky Jazdiareň Nové Zámky - SO 11 Spevnené plochy 125,000 EUR 13. November 2015
Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. Výroba ovocných destilátov a brandy a vybudovanie objektu pálenice 1,981,007 EUR 3. Marec 2016
Attila Bartalos - ZEL-FRUKT zákazky Modernizácia fariem - stroje- Attila Bartalos 129,550 EUR 2. Október 2014
LIGNUM, s.r.o. Modernizácia fariem - výsadba- Lignum s.r.o. 269,405 EUR 15. Október 2014
TENIS CENTRUM, s.r.o. Modernizácia Hotela Tenis 1,596,508 EUR 6. Máj 2015
Nitriansky samosprávny kraj Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy, Nové Zámky 1,049,623 EUR 24. Júl 2019
A m a n t e, n. o. DETSKÉ JASLE KOMÁRNO – VÝSTAVBA ZARIADENIA SLUŽIEB RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA 319,236 EUR 28. Apríl 2021
Mesto Nové Zámky JAZDIAREŇ – Nové Zámky, rekonštrukcia a adaptácia 2,199,923 EUR 11. Máj 2015
Obec Branovo Rekonštrukcia OcÚ a kultúrneho domu - Obec Branovo 164,246 EUR 18. Apríl 2016
Mesto Komárno Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná 29 – Komárno 487,678 EUR 16. Máj 2016
Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. Modernizácia fariem - technológia - MVS Pezinok 966,360 EUR 14. Október 2014
Ferdinand Mikos SHR Rekonštrukcia nevyužitého objektu na bitúnok so spracovaním mäsa a predajom výrobkov Ferdinand Mikos 1,294,559 EUR 19. August 2014
Obec Bardoňovo Obnova budovy MŠ 299,000 EUR 19. Jún 2019
Nitriansky samosprávny kraj Debarierizácia strediska Domadice - "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice 282,360 EUR 8. Jún 2020
Obec Lok Zvýšenie kapacity MŠ Lok prístavbou a rekonštrukciou 179,000 EUR 15. Február 2021
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb Stavebné práce v ZPB 126,230 EUR 29. Jún 2021
GAMOTA, výrobné družstvo Modernizácia fariem - sklad - Gamota v.d. 575,765 EUR 6. Október 2014
Vinársky závod Pezinok, s. r. o. Modernizácia fariem - technologia- Vinársky závod Pezinok, s.r.o. 782,800 EUR 14. Október 2014
GAMOTA, výrobné družstvo Modernizácia fariem - závlaha - Gamota 549,235 EUR 16. September 2014
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Obnova ZŠ s MŠ Odborárska 350,000 EUR 17. December 2014
Obec Veľké Ripňany Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany 650,000 EUR 26. Marec 2020
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Rekonštrukcia Komunitného centra Ovručská ul. v Bratislave 183,333 EUR 26. Október 2014
Pro Wood, a.s. Tovar-Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov- Pro Wood a.s. 73,715 EUR 25. August 2014
GAZDOVSTVO s. r. o. Modernizácia fariem -stavba - GAZDOVSTVO s.r.o. 1,496,326 EUR 3. Október 2014
Pro Wood, a.s. Novostavby pivníc a skleníka pre spoločnosť Pro Wood, a.s. 628,466 EUR 15. Október 2014
BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o. REKONŠTRUKCIA A PRESTAVBA HOSPODÁRSKEJ BUDOVY NA USKLADNENIE A POZBEROVÚ ÚPRAVU ZELENINY 1,227,459 EUR 16. Október 2014
Agrovera s.r.o. Modernizácia fariem - výsadba - Agrovera s.r.o. 56,380 EUR 17. Október 2014
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť Modernizácia fariem - závlahy - Supro Marcelová 689,839 EUR 16. September 2014
BELITA s.r.o. Modernizácia fariem -Sadenice - BELITA s.r.o. 675,000 EUR 6. Október 2014
Vinársky závod Pezinok, s. r. o. Rekonštrukcia skladovacích priestorov pre uskladnenie muštov a ovocných štiav_VZP 717,056 EUR 14. Október 2014
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť Modernizácia fariem - traktor - Supro Marcelová 278,200 EUR 16. September 2014
Dobrá úroda, s.r.o. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov- Dobrá úroda s.r.o. 1,298,432 EUR 19. August 2014
Nová urbariálna spoločnosť pozemkové spoločenstvo Hanková Rekonštrukcia protipožiarných lesných ciest a výstavba protipožiarnej akumulačnej nádrže PS Hanková 1,695,139 EUR 22. Október 2015
KOLLEX, s.r.o. Akumulačná nádrž na protipožiarnu ochranu KOLLEX, s.r.o. 268,838 EUR 22. Október 2015
DÚBRAVY s.r.o. Penzión 2,980,373 EUR 21. Marec 2016
Obec Bajtava REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU - BAJTAVA 233,023 EUR 4. September 2019
Zámocké vinárstvo, s. r. o. Rekonštrukcia priestorov bývalých Vinárskych závodov Pezinok 1,998,990 EUR 3. Marec 2016
VIREX, s.r.o. REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV SLÚŽIACICH NA SPRACOVANIE HROZNA A VÝROBU VÍNA – VIREX s.r.o. 1,628,162 EUR 19. Február 2016
Agrovera s.r.o. Modernizácia fariem - traktor - Agrovera s.r.o. 98,500 EUR 6. Október 2014
Pro Wood, a.s. Modernizácia fariem - technológia - Pro Wood 191,650 EUR 15. Október 2014
Pro Wood, a.s. Stavba-Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov- Pro Wood a.s. 652,994 EUR 19. August 2014
STATOK s. r. o. SUCHÝ SKLAD POTRAVÍN 1,994,036 EUR 6. Júl 2016
Plachý, s.r.o. Modernizácia fariem - stroje - Plachý 134,990 EUR 6. Október 2014
Bimbula, s.r.o. Modernizácia fariem - stavba- Bimbula, s.r.o. 1,197,896 EUR 3. Október 2014
Dobrá úroda, s.r.o. Modernizácia fariem - sklad - Dobrá úroda s.r.o. 1,496,258 EUR 3. Október 2014
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť Modernizácia fariem - sklad zeleniny - Supro Marcelová 531,699 EUR 6. Október 2014
JASOŇ, s.r.o. Modernizácia fariem - Jasoň s.r.o. 379,846 EUR 17. Október 2014
ROĽAN, spol. s r.o. Modernizácia fariem - Roľan spol. s r.o. - stavba 629,433 EUR 17. Október 2014
ERA-PACK-PLUS, spol. s r.o. Obstaranie inovatívnej technológie v ERA-PACK-PLUS, spol. s r.o. 371,084 EUR 4. September 2018
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto OBNOVA ZŠ S MŠ ZA KASÁRŇOU 992,683 EUR 28. Október 2014
Plachý, s.r.o. Modernizácia fariem - stavba - Plachý, s.r.o. 968,746 EUR 6. Október 2014
KASE plus, s.r.o. Stavebné práce na zlepšení vodného hospodárstva lesov v správe KASE plus, s.r.o. 436,495 EUR 22. Október 2015
Mesto Liptovský Mikuláš DEPOZITÁR MÚZEA JANKA KRÁĽA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 699,166 EUR 18. Jún 2015
Obec Mojzesovo „Pozemkové úpravy v k.ú. Mojzesovo - Spoločné zariadenia a opatrenia" 890,023 EUR 8. Marec 2016
Roľnícke družstvo Prestavba hospodárskeho dvore - Roľnícke družstvo 172,951 EUR 6. Október 2014
Bimbula, s.r.o. Modernizácia fariem - stroje - Bimbula, s.r.o. 302,000 EUR 3. Október 2014
BeFit s. r. o. Stavba pre uskladnenie a spracovanie ovocia - BeFit s.r.o. 1,499,563 EUR 16. Október 2014
VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo Modernizácia fariem - stroje - VVD Dvory nad Žitavou 547,760 EUR 16. September 2014
Pro Wood, a.s. Tovar-Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov- Pro Wood a.s. 73,715 EUR 19. August 2014
KOLLEX, s.r.o. Rekonštrukcia lesných ciest KOLLEX, s.r.o. 310,000 EUR 21. Október 2015
AL Agroservis, s.r.o. Modernizácia fariem - kombajn - AL Agroservis 374,819 EUR 24. Júl 2015
Naša zem, s.r.o. Modernizácia fariem - stroje - Naša zem, s.r.o. 147,950 EUR 3. Október 2014
GAMOTA, výrobné družstvo Modernizácia fariem - stroj - Gamota 374,200 EUR 16. September 2014
STATOK s. r. o. Modernizácia fariem - stroje- Statok s.r.o. 62,740 EUR 16. September 2014
Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov nad Oravou - k.ú. Horný Štefanov Výstavba protipožiarných lesných ciest a zlepšenie vodného hospodárstva PSSVL Štefanov Nad Oravou 1,400,000 EUR 26. Október 2015
Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty Výstavba protipožiarnej nádrže a rekonštrukcia prístupovej lesnej cesty PS urbáru Dolnej Lehoty 565,000 EUR 22. Október 2015
KASE, s.r.o. Rekonštrukcia a prestavba lesnej cesty KASE, s.r.o. 284,085 EUR 15. Október 2015
Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo Modernizácia fariem - kombajn - DAP Mužla 442,500 EUR 24. Júl 2015
Obec Kalná nad Hronom NOVOSTAVBA HASIČSKEJ ZBROJNICE 389,500 EUR 9. Júl 2019
Obec Dvory nad Žitavou Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou 470,000 EUR 10. December 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×