Osoba

Ing. Peter Martinka


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Peter Martinka
Adresa:
Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
48 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
24
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
13
Zmlúv:
13
V celkovej hodnote:
688,925 EUR

Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ekonomická univerzita v Bratislave Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy 4,325 EUR 21. Január 2019
Ekonomická univerzita v Bratislave Oprava-výmena čerpadla 795 EUR 22. Máj 2019
Ekonomická univerzita v Bratislave Zvýšenie energetickej efektívnosti Študentského domova Ekonomickej univerzity v Bratislave formou garantovanej energetickej služby 560,625 EUR 17. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Prevádzka kotolní Hlavného mesta SR Bratislavy 20,584 EUR 29. December 2017
Ekonomická univerzita v Bratislave odb. prehliadka reg. stanice plynu 349 EUR 2. December 2016
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zabezpečenie starostlivosti o technické zariadenia 220 EUR 29. December 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy 4,225 EUR 15. Január 2020
Ekonomická univerzita v Bratislave odb. prehliadka reg. stanice plynu 320 EUR 3. August 2016
Ekonomická univerzita v Bratislave Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy 1,700 EUR 22. August 2018
Ústav na výkon väzby Servis variomatu čerpadlového expanzného automatu 999 EUR 1. Júl 2020
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode - Dalkia 30,450 EUR 30. December 2014
Krajský súd v Bratislave Dodávka a odber tepla pre Krajský súd v Bratislave 33,333 EUR 27. Máj 2016
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Veolia 31,000 EUR 15. December 2015

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×