Priame rokovacie konanie

Kalibrácia vrúľ


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vyhlásené:
11. Január 2017
Vestník:
8/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
23. Január 2017
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
5 376,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
IČO:
00156850

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. d) požadované tovary sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj

Vysvetlenie:

Slovenský hydrometeorologický ústav zabezpečuje v oblasti povrchových vôd činnosti vyplývajúce zo zákonov: č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, č. 7/2009 Z.z o ochrane pred povodňami, č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. Vybraný dodávateľ je jediným akreditovaným pracoviskom na území SR v oblasti " Kalibrácia meračov pretečeného množstva vody na studenú a teplú vodu" , ktorý vydala Slovenská národná akreditačná služba

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×