Priame rokovacie konanie

Dodávka a odber tepla na vykurovanie


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vyhlásené:
5. Október 2016
Vestník:
193/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
48 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
IČO:
50339729

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Vybraný záujemca spoločnosť Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., je regulovaným subjektom a URSO vydal svojim rozhodnutím č. 0083/2016/T-PE spoločnosti platné povolenie č. 2016T 0587 na výrobu tepla a rozvod tepla na vymedzenom území s dobou začatia výkonu podnikania od 01.01.2017. Podľa § 19 ods.3 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je dodávateľ povinný dodávať teplo z verejného rozvodu tepla na vymedzenom území každému, kto o dodávku tepla písomne požiada, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorý spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom, a podpísal zmluvu o dodávke a odbere tepla. Odberné miesto verejného obstarávateľa sa nachádza na vymedzenom území dodávateľa tepla, má vybudovanú tepelnú prípojku a spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 116 ods.1 písm. a) ZVO v spojení s § 81 písm. b) bod 2. ZVO, t.j. postupom priameho rokovacieho konania.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×