Priame rokovacie konanie

Nadobudnutie platnej obrazovej a slovnej ochrannej známky DOBRÝ ANJEL


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Vyhlásené:
10. September 2019
Vestník:
182/2019
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
200 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
DOBRÝ ANJEL, n.o.
IČO:
37887319

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ má záujem o udelenie licencie k Ochrannej známke, ktorú môže poskytnúť iba DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia, čím je splnená podmienka pre použitie priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) bod 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Verejný obstarávateľ ako Nadobúdateľ má záujem prevádzkovať okamžitú lotériu s označením DOBRÝ ANJEL s použitím Ochrannej známky.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×