Priame rokovacie konanie

Monitory vitálnych funciií pre COVID -19


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Vyhlásené:
6. Apríl 2020
Vestník:
75/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
6. Apríl 2020
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
178 200,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
INAMED, s. r. o.
IČO:
44484275

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 115 ods. 1 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114, alebo

Vysvetlenie:

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie Covid 19

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×