Priame rokovacie konanie

Údržba, servis a podpora automatizovaného systému správy registratúry IS NUNTIO


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vyhlásené:
20. September 2016
Vestník:
182/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
30. September 2016
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
8 916,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
DIMANO, a. s.
IČO:
30775094

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, je používateľom automatizovaného systému správy registratúry IS NUNTIO a to na základe Zmluvy o dielo č. 236-100-2005 zo dňa 14.11.2005 so zhotoviteľom: DIMANO a.s., Saratovská 26, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 775 094. Zároveň mal verejný obstarávateľ so zhotoviteľom uzatvorenú Zmluvu o údržbe, servise a podpore systému NUNTIO č. 309-600-2013 zo dňa 11.09.2013 s platnosťou na 3 roky. Verejný obstarávateľ má vedomosť, že spoločnosť: DIMANO a.s., Prievozská 14, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 775 094, je výhradným vlastníkom autorských práv a zdrojových kódov k informačnému systému NUNTIO, a že na území Slovenskej republiky nie je iný subjekt, ktorý má právo vykonávať úpravy, upgrade ani školenia systému NUNTIO. Informačný systém NUNTIO je dielom v zmysle § 87 zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×