Vyhlásené obstarávanie

Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 958 645,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232440-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
19. December 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
3. Február 2015
Dátum otvárania ponúk:
3. Február 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, veľká zasadačka - časť OSTATNÉ
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % Obstarávacia cena bez DPH
  • 11 % Prevádzkové náklady ponúknutej technológie okrem dúchadiel- pozostávajúce z prevádzkových médií, pravidelnej prevádzkovej údržby a záručného servisu za 5 rokov
  • 10 % Prevádzkové náklady ponúknutých dúchadiel pozostávajúce z prevádzkových médií, pravidelnej prevádzkovej údržby a záručného servisu za 5 rokov
  • 9 % Pozáručný servis za 5 rokov

Opis obstarávania

Navrhovaná stavba pozostáva z nasledovných prevádzkových súborov: Malcov - kanalizácia - PS 11.1 - ČS splaškových odpadových vôd strojnotechnologická časť, PS 11.2.1 - ČS splaškových odpadových vôd elektročasť + ASRTP, PS 11.2.2 - Projekt rádiovej siete Lenartov - kanalizácia - PS 12.1 - ČS splaškových odpadových vôd - strojnotechnologická časť PS 12.2.1 - ČS splaškových odpadových vôd - elektročasť + ASRTP, PS 12.2.2 - Projekt rádiovej siete Malcov - ČOV: PS 10.1- ČS na prítoku, príjmové miesto žumpových vôd, PS 10.2- Čistenie odpadových vôd, PS 10.3- Motorická inštalácia, PS 10.4 - MaR a ASRTP; a nasledovných stavebných objektov: Malcov - kanalizácia: SO 11.1 - Kanalizácia, SO 11.2 - Kanalizačné odbočky, SO 11.3 Čerpacie stanice splaškových odpadových vôd, SO 11.4 - Elektrické prípojky pre ČS splaškových odpadových vôd, SO 11.5 - Elektrická prípojka pre ČOV Malcov, SO 11.6 - Rekonštrukcia stožiarovej trafostanice Mlyn Lenartov - kanalizácia: SO 12.1 - kanalizácia, SO 12.2 - kanalizačné odbočky, SO 12.3 - Čerpacie stanice splaškových odpadových vôd, SO 12.4 - Elektrické prípojky pre ČS a MO splaškových OV Malcov - ČOV: SO 10.1- Príprava staveniska, SO 10.2 -Združený objekt biologického čistenia, SO 10.3-Čerpacia stanica na prítoku, príjmové miesto žump.vôd, SO 10.4-Cesty a spevnené plochy, SO 10.5-Odpadové a prepojovacie potrubia, SO 10.6- Vodovodná prípojka k ČOV, SO 10.7- Vonkajšie osvetlenie - elektrostavebná časť, SO 10.8- Oplotenie, SO 10.9- Terénne úpravy

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×