Vyhlásené obstarávanie

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Banskobystrický kraj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
307 800,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60130000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
23. December 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
23. Február 2015
Dátum otvárania ponúk:
23. Február 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2,829 24 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 13 častí, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na na ktorúkoľvek z týchto častí, alebo na viacero častí, príp. na všetky časti. Každá časť verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom každej časti verejného obstarávania môžu byť rozdielni uchádzači. I. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Banská Bystrica; II. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Banská Štiavnica; III. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Brezno; IV. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Detva, V. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Krupina; VI. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Lučenec; VII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Poltár; VIII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Revúca, IX. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Rimavská Sobota; X. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Veľký Krtíš; XI. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Zvolen; XII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Žarnovica, XIII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu Žiar nad Hronom. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k tejto nadlimitnej zákazke.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×