Vyhlásené obstarávanie

Dátová stratégia Národnej banky Slovenska


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
360 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79314000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
21. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
30. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
30. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 4

Opis obstarávania

1) Zmapovanie a zhodnotenie súčasného stavu využívania dát - zberu, spracovania,ukladania, manažmentu kvality, šírenia a poskytovania údajov vrámci procesov a metodík v Národnej banke Slovenska (ďalej len NBS) jednotlivými informačnými systémami, zmapovanie požiadaviek na ich využívanie v budúcnosti a príprava návrhu celkovej stratégie NBS pre oblasť dát, vrátane návrhu strategických priorít voblasti dát, identifikácia bariér amožností ich prekonania, návrhov konkrétnych projektov potrebných pre úspešnú implementáciu navrhovanej stratégie. 2) Vypracovanie návrhu komplexného procesného modelu pre procesy týkajúce sa dát (Master Data Management) a z neho vyplývajúce potrebné organizačné a iné implementačné úpravy a pravidlá pre riadenie dát (Data Governance) v NBS. 3) Vypracovanie návrhu (vychádzajúce zpredchádzajúceho bodu) celobankového DWH/BI riešenia pre NBS v budúcnosti a plánu jeho implementácie. 4) Hlavným zámerom NBS v tomto projekte je vytvoriť detailnú funkčnú stratégiu pre oblasť dát (vrátene procesného rámca / Master Data Managementu), ktorá bude vychádzať zaktuálnej situácie abude pokrývať procesy a dáta celej banky, bude popisovať očakávané výzvy, pred ktorými NBS bude stáť, rôzne regulačné (napr. Eurosystém) požiadavky, existujúce problémy informačných systémov sdátami atď. Výstupom bude návrh strategických priorít voblasti dát, bariéry amožnosti ich prekonania.).

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×