Vyhlásené obstarávanie

Revúca, oprava opevnenia na p. Muráň, r.km 34,758 – 34,803


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 121,89
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246200-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
14. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
27. September 2021
Dátum otvárania ponúk:
27. September 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Jedná sa o opravu poškodeného oporného múru na pravej strane potoka Muráň. V rámci opravy je potrebné pôvodné poškodené opevnenie rozobrať a vybudovať nové, s vyarmovaním a naviazaním na existujúce opevnenie.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×